TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

huyenntt 100
Họ và tên  Nguyễn Thị Thanh Huyền 
Học hàm, học vị  Tiến sĩ
Chức vụ  Trưởng Bộ Môn CNPM
Địa chỉ Phòng bộ môn Công nghệ phần mềm
Thông tin liên lạc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0912 675 369

Các môn giảng dạy

Là giảng viên thuộc bộ môn Công nghệ phần mềm, Khoa Công nghệ thông tin, Đại học Sư phạm Hà Nội từ năm 2007. Phụ trách giảng dạy một số môn như Công nghệ phần mềm, Phân tích thiết kế hệ thống thông tin, Lập trình hướng đối tượng, Tiếng Anh chuyên ngành CNTT…

Đại học:

 1. Nhập môn Khoa học Máy tính (cho sinh viên khối ngành Tự nhiên)
 2. Kỹ thuật lập trình
 3. Lập trình hướng đối tượng
 4. Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
 5. Công nghệ phần mềm
 6. Quản lý dự án phần mềm

Cao học:

 1. Kỹ thuật lập trình
Hướng nghiên cứu

Một số hướng nghiên cứu chính:

 1. Các phương pháp hình thức (Formal methods)
 2. Kiểm chứng mô hình cho hệ thống đồng thời (model checking for concurrent systems)
 3. Tính toán song song và phân tán (parallel and distributed computing)
 4. Các thuật toán phát hiện phần mềm mã độc

 

Các công trình công bố

Bài báo đã công bố trên tạp chí/hội nghị quốc tế:

 1. Nguyen H.T.T., Rodríguez C., Sousa M., Coti C., Petrucci L, “Quasi-Optimal Partial Order Reduction” In: Chockler H., Weissenbacher G. (eds) Computer Aided Verification. CAV 2018. Lecture Notes in Computer Science, vol 10982. Springer, Cham

Bài báo đã công bố trên tạp chí/hội nghị quốc gia:

 1. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Trần Đình Quế, “Tương tác dựa trên role trong hệ đa agent”, Kỷ yếu Hội thảo CNTT quốc gia,, 2006, tr.147-153.

Đề tài chủ trì và tham gia:

 1. Đề tài cấp trường trọng điểm ĐHSPHN, “Hoàn thiện giải pháp chống sao chép luận văn của trường ĐHSPHN”– Thành viên đề tài – Đang thực hiện
 2. Đề tài thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ (KH&CN) trọng điểm cấp Nhà nước KC.01/11-15: “Triển khai tích hợp công nghệ tổng hợp tiếng Việt vào ứng dụng mobile portal phục vụ cho đời sống xã hội” - Thành viên đề tài – Đã nghiệm thu.
 3. Đề tài cấp trường: “Tích hợp hệ tư vấn vào giáo dục điện tử”,  ĐHSPHN, 2010-2011 – Chủ trì – Đã nghiệm thu.

 

 

 

 

Liên hệ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐHSPHN. 

Tầng 2, nhà C, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

 • Hot line: (84)  904   031   397
Bạn đang ở: Home Bộ môn - Trung tâm Công nghệ phần mềm TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền