ThS. Nguyễn Thị Hạnh

Nguyễn Thị Hạnh
Họ và tên  Nguyễn Thị Hạnh 
Học hàm, học vị  Thạc sĩ
Chức vụ  Giảng viên
Địa chỉ Phòng bộ môn Công nghệ phần mềm
Thông tin liên lạc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại:

Các môn giảng dạy

Đại học

  1. Lập trình hướng đối tượng
  2. Công nghệ phần mềm
  3. Phân tích thiêt kế hệ thống
  4. Kỹ thuật lập trình
Hướng nghiên cứu

Một số hướng nghiên cứu chính

  1. Công nghệ phần mềm
  2. Kiểm thử và kiểm thử tự động
Các công trình công bố

 

Liên hệ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐHSPHN. 

Tầng 2, nhà C, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

  • Hot line: (84)  904   031   397
Bạn đang ở: Home Bộ môn - Trung tâm Công nghệ phần mềm ThS. Nguyễn Thị Hạnh