TS. Đặng Thành Trung

trungdt2020
Họ và tên Đặng Thành Trung
Học hàm, học vị Tiến sĩ
Chức vụ Phó Trưởng Khoa
Địa chỉ Phòng bộ môn Công nghệ phần mềm
Thông tin liên lạc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại:

Các môn giảng dạy

Đại học

 1. Lập trình hướng đối tượng
 2. Kỹ thuật lập trình
 3. Lập trình .NET
 4. Lập trình mạng
 5. Xử lý ảnh

Cao học

 1. Xử lý ảnh
 2. Kỹ thuật lập trình
Hướng nghiên cứu

Một số hướng nghiên cứu chính

 1. Xử lý ảnh: Phục hồi ảnh, đánh giá chất lượng ảnh
 2. Công nghệ phần mềm
 3. Phát triển ứng dụng trên nền tảng di động
Các công trình công bố

Bài báo tạp chí

 1. Tran Khanh Dung, Doan Nhat Quang, Dang Thanh Trung, "A Precise Method for Modelling Service Systems using UML", International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT); Vol. 8 Issue 07, July-2019; 521-526.
 2. T. T. Dang, A. Beghdadi, M-C. Larabi, «A perceptual image completion approach based on a hierarchical optimization scheme», in Signal Processing, Volume 103, October 2014, Pages 127–141.
 3. N.T.T. Van, P.T.M Bao, D. T. Trung, N.T.Loc, Said Elnaar, "Applied FEM conjunction with a global optimization search for ECG Inverse Problem", Journal of Science, Hanoi National University of Education, volume 55, No. 3 (2010), Pages 12–23.

Bài báo hội nghị

 1. Nguyen Thi Quynh Hoa, Dang Thanh Trung, Azeddine Beghdadi, Heyfa Ammar, Amel Benazza, "Automatic blotch removal using a perceptual approach;", The 11th, IEEE International Conference On Knowledge And Systems Engineering (KSE 2019); 2019; 11th; 367-370; HTQT.
 2. Đặng Thành Trung, Nguyễn Thị Ngọc Anh và Vũ Đình Thuấn, "Phục hồi đối tượng tự động trong video", Tạp chí Khoa học, Trường ĐH SP HN, Volume 63, Issue 11A, 2018, pp 3 – 9.
 3. Đặng Thành Trung và Hà Thị Kiều Trang, "Tìm kiếm đối tượng tự động trong video", Tạp chí Khoa học, Trường ĐH SP HN, Volume 63, Issue 11A, 2018, pp 3 – 9.
 4. Đặng Thành Trung và Phạm Thị Vân, "Độ đo liên kết từ trong phát hiện sao chép", Tạp chí Khoa học, Trường ĐH SP HN, Volume 63, Issue 11A, 2018, pp 80 – 90.
 5. Dương Thị Thúy Hoàng và Đặng Thành Trung, "Phát hiện ảnh giả mạo tự động", Tạp chí khoa học Trường ĐHSPHN, số 60 (7A/2015).
 6. Phan Đăng Khuyên, Nguyễn Phi Bằng, Đặng Thành Trung, "Tăng cường mức độ ổn định của thủy vân dựa trên mô hình ảnh đa tầng và các điểm đặc trưng ảnh", Hội thảo quốc gia lần thứ XVIII, TP HCM, 2015.
 7. Dang Thanh Trung, Azeddine Beghdadi, Mohamed-Chaker Larabi, "Blind inpainting forgery detection", GlobalSIP 2014: 1019–1023.
 8. T. T. Dang, A. Beghdadi, M. C. Larabi, "A hierarchical approach for high-quality and fast image completion", The Fifth International Conference on Knowledge and Systems Engineering, KSE 2013, Hanoi, Vietnam, October 17–19, 2013.
 9. T. T. Dang, A. Beghdadi, M. C. Larabi, "Perceptual quality assessment for color image inpainting", IEEE International Conference on Image Processing, ICIP 2013, Melbourne, Australia, September 15–18, 2013.
 10. T. T. Dang, A. Beghdadi, M. C. Larabi, "Visual coherence metric for evaluation of color image restoration", Colour and Visual Computing Symposium (CVCS), Gjovik, Norway, September 5–6, 2013.
 11. T. T. Dang, A. Beghdadi, M. C. Larabi, "Inpainted image quality assessment", the Fourth European Workshop on Visual Information Processing, EUVIP 2013, Paris, France, June 10–12, 2013.
 12. T. T. Dang, A. Beghdadi, M. C. Larabi, "Archaeological image inpainting", the Fourth European Workshop on Visual Information Processing, EUVIP 2013, Paris, France, June 10–12, 2013.
 13. T. T. Dang, M. C. Larabi, A. Beghdadi, "Multi-resolution patch and window-based priority for digital image inpainting problem", 3rd International Conference on Image Processing Theory, Tools and Applications, Istanbul, Turkey, pp. 280–284, 2012.
 14. Dang Thanh Trung, Naixue Xiong, Pham Thi Mai Bao, Nguyen The Loc, "ECG dipole source localization in 3D Human Model", FTRA 2010 International Workshop on U-Healthcare Technologies and Services 2010, Gwangju, Korea, 2010, Pages. 146–155.
 15. Nguyễn Thị Thanh Vân, Đặng Thành Trung, Pham Thi Mai Bao, Nguyen The Loc, Said Elnaffar, "Áp dụng phương pháp phần tử hữu hạn với phương pháp tìm kiếm tối ưu toàn cục cho bài toán đảo điện tâm đồ", Tạp chí khoa học Trường ĐHSPHN, số 3, Volume 55 (2010).
 16. Bao PTM, Trung DT, Loc NT, S. Elnaar, "ECG Dipole Source Localization by Genetic Algorithm", The 4th International Conference on Knowledge, Information and Creativity Support Systems, Seoul, Korea, November 25, 2009, Vol 1, Pages 169–175.
 17. D. T. Trung, P.T.Minh, "An Analysis of The Single Moving Dipole Source for Electrocardiography Inverse Problem", 2008 IEEE International Conference on Research, Innovation and Vision for the Future in Computing and Communications Technologies , Ho Chi Minh City, Vietnam, 2008, Pages 64–70.
 18. D. T. Trung, "A new method to locate source in inverse bioelectric field problem", 1st International Conference On Communications and Electronics, Hanoi, Vietnam, 2007.
 19. D. T. Trung, "Similarity-based Automated Negotiation in Multi-Agent System", the First Young Vietnamese Scientist Meeting, Nha Trang, Viet Nam, 2005.
 20. D. T. Trung, Tran Dinh Que "Similarity-based Automated Negotiation in Multi-Agent System", The Seventh National Conference, Da Nang, Viet Nam, 2004.
 21. D. T. Trung, Tran Dinh Que, "Fuzzy Constraint Based Model for Negotiation", the First Young Teacher Conference in College of Technology, Ha Noi, Viet Nam, 2003.