TS. Nguyễn Quỳnh Diệp

Nguyễn Quỳnh Diệp
Họ và tên Nguyễn Quỳnh Diệp
Học hàm, học vị Tiến sĩ
Chức vụ Giảng viên bộ môn HTTT
Địa chỉ Phòng bộ môn Hệ thống thông tin và Tri thức
Thông tin liên lạc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: +84904345673

Các môn giảng dạy

Đại học

 1. Lập trình Pascal
 2. Tin học đại cương
 3. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 4. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
 5. Cơ sở dữ liệu
Hướng nghiên cứu

Một số hướng nghiên cứu chính

 1. Khai phá dữ liệu
 2. Tin–Sinh học
Các công trình công bố

Tạp chí / kỷ yếu hội nghị quốc tế

 1. Tho Hoan Pham, Tu Bao Ho, Quynh Diep Nguyen, Dang Hung Tran, Van Hoang Nguyen. "Multivariate Mutual Information Measures for Discovering Biological Networks". IEEE - RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies Research, Innovation and Vision for the Future, Feb.27–Mar.01, 2012, Ho Chi Minh city, Vietnam, pp. 103–108, 2012, DOI:10.1109/rivf.2012.6169834.
 2. Quynh Diep Nguyen, Tho Hoan Pham, Tu Bao Ho, Van Hoang Nguyen, Dang Hung Tran. "Reconstruction of Triple-wise Relationships in Biological Networks from Profiling Data". The 9th International Conference on Computing and Information Technology-IC2IT, May 9-10, 2013, Bangkok, Thailand, Vol. 209, pp. 205–215, DOI: 10.1007/978-3-642-37371-8_24.

Tạp chí / kỷ yếu hội nghị quốc gia

 1. Nguyễn Quỳnh Diệp, Nguyễn Cát Hồ. "Đại số gia tử tuyến tính và ứng dụng vào lập luận xấp xỉ trong mô hình mờ nhiều biến". Kỷ yếu hội nghị Khoa học CNTT-ĐHSP HN, pp. 127–134, 2002.
 2. Bộ môn Hệ thống thông tin và tri thức. "Ứng dụng công nghệ kho dữ liệu trong quản lý đào tạo và hỗ trợ ra quyết định". Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Ứng dụng CNTT trong đào tạo đại học ở các trường ĐHSP”, 2007.
 3. Nguyễn Quỳnh Diệp, Phạm Thọ Hoàn, Trần Đăng Hưng. "Tái tạo mạng các chất chuyển hóa từ dữ liệu metabolome". Kỷ yếu ĐHSP HN, pp. 44–50, 2010.
 4. Nguyen Quynh Diep, Pham Tho Hoan, Ho Tu Bao, Tran Dang Hung, Pham Quyet Thang. "Computational Reconstruction of Metabolic Networks from High-throughput profiling data". Journal of Computer Science and Cybernetics, Vol. 27, No.1, pp. 23–35, 2011, DOI:10.15625/1813-9663/27/1/460.
 5. Nguyễn Quỳnh Diệp, Phạm Thọ Hoàn, Hồ Tú Bảo, Nguyễn Tô Sơn, Trần Đăng Hưng. "Mở rộng và biểu diễn trực quan độ đo thông tin tương hỗ cho nhiều biến". Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ Quốc gia lần thứ 5 (FAIR), 11–12/8/2011, Biên Hòa, Đồng Nai, pp. 85–100, 2011.
 6. Đỗ Văn Dư, Trần Đăng Hưng, Nguyễn Quỳnh Diệp, Phạm Thọ Hoàn. "Phân tích dữ liệu biểu hiện gien bằng các thuật toán Biclustering". Tạp chí Khoa học ĐHSP HN, Vol. 57, No. 3, pp. 3–16, 2012.
 7. Nguyễn Quỳnh Diệp, Trần Đăng Hưng, Trần Thị Thu Bình, Phạm Thọ Hoàn. "Dự đoán chức năng Protein bằng phương pháp phân cụm dữ liệu". Tạp chí khoa học ĐHSP HN, Vol. 56, pp. 3–16, 2012.
 8. Nguyễn Quỳnh Diệp, Phạm Thọ Hoàn, Nguyễn Tô Sơn, Trần Đăng Hưng. "Một đề xuất mở rộng Mutual Information cho trường hợp 3 biến". Tạp chí khoa học ĐHSP HN, Vol. 56, pp. 17–28, 2012.
 9. Nguyễn Quỳnh Diệp, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phạm Thọ Hoàn, Trần Đăng Hưng. "Mở rộng độ đo thông tin tương hỗ có điều kiện cho trường hợp nhiều biến". Tạp chí khoa học ĐHSP HN, Vol. 58, pp. 3–12, 2013.
 10. Nguyễn Quỳnh Diệp, Phạm Thọ Hoàn, Hồ Tú Bảo. "Các độ đo thông tin tương hỗ đa biến có điều kiện". Journal of Computer Science and Cybernetics, Vol. 30, No. 2, pp. 117–126, DOI:10.15625/jcc.v30i2.3350, 2014.

Sách tham khảo đã xuất bản

 1. "Tài liệu giáo khoa thí điểm Nghề Tin 12". Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2007.
 2. "Hướng dẫn dạy Tin học lớp 12". Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2009.

Liên hệ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐHSPHN. 

Tầng 2, nhà C, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

 • Hot line: (84-4) 37 54 71 00
Bạn đang ở: Home Bộ môn - Trung tâm Hệ thống thông tin TS. Nguyễn Quỳnh Diệp