PGS.TS. Hồ Cẩm Hà

Hồ Cẩm Hà
Họ và tên Hồ Cẩm Hà
Học hàm, học vị Phó giáo sư, Tiến sĩ
Chức vụ Giảng viên bộ môn HTTT
Địa chỉ Phòng bộ môn Hệ thống thông tin và Tri thức
Thông tin liên lạc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: +84903209524

Các môn giảng dạy

Đại học

 1. Tiếng Anh chuyên ngành
 2. Hệ chuyên gia
 3. Trí tuệ nhân tạo
 4. Cơ sở dữ liệu tiên tiến
 5. Cơ sở dữ liệu
 6. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (FoxPro, Access, SQL Server)
 7. Quản lý dự án công nghệ thông tin
 8. Phân tích thiết kế hệ thống
 9. Chương trình dịch
 10. Ngôn ngữ hình thức
 11. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 12. Toán rời rạc
 13. Ngôn ngữ lập trình Pascal
 14. Lý thuyết tập hợp và logic, Toán cao cấp, Đại số đại cương, Xác suất

Cao học

 1. Các phương pháp kiểm tra đánh giá
 2. Rèn luyện, phát triển tư duy thuật toán và khả năng cài đặt thuật toán cho học sinh phổ thông
 3. Cơ sở dữ liệu tiên tiến
 4. Các hệ thống thông minh
 5. Hệ trợ giúp ra quyết định
Hướng nghiên cứu

Một số hướng nghiên cứu chính

 1. Cơ sở dữ liệu
 2. Khai phá dữ liệu
 3. Các hệ thống thông minh
 4. Giáo dục phổ thông
Các công trình công bố

Tạp chí / kỷ yếu hội nghị quốc tế

 1. Đồng tác giả: "A Method of Object Identification Based on Fuzzy Object Functional Dependencies in Fuzzy Object-Oriented Databases". IEEE KSE – The fourth International conference on Knowledge and systems Engineering, 2012.
 2. Đồng tác giả: "Querying fuzzy object-oriented databased on fuzzy association algebra". IEEE KSE – The fourth International conference on Knowledge and systems Engineering, 2011.
 3. Tác giả: "An approach to extending the relational database model for handling incomplete information". The third international conference on intelligent technologies and third Vietnam–Japan symposium on fuzzy systems and applications, 2002.

Tạp chí / kỷ yếu hội nghị quốc gia

 1. Đồng tác giả: "Ứng dụng Đại số gia tử trong tóm tắt dữ liệu bằng ngôn ngữ". Tạp chí khoa học – ĐHSP Hà Nội, 2015.
 2. Đồng tác giả: "Một hướng triển khai của cơ chế cho phép suy luận trên cơ sở dữ liệu mờ". Tạp chí khoa học – ĐHSP Hà Nội, 2013.
 3. Đồng tác giả: "Môi trường CNTT và truyền thông – một định hướng tất yếu để đổi mới Chương trình, Sách giáo khoa giai đoạn sau 2015". Kỷ yếu Hội thảo khoa học, 2013.
 4. Đồng tác giả: "Phương pháp tinh chế – Một cách tiếp cận mới trong dạy học thuật toán cho học sinh ở trường phổ thông". Tạp chí khoa học – ĐHSP Hà Nội, 2013.
 5. Tác giả: "Xây dựng cơ sở dữ liệu phân tán – tập trung để giải quyết bài toan quy hoạch và quản lý cán bộ cho một tỉnh". Tạp chí Khoa học và kỹ thuật – Học viện kỹ thuật quân sự, 2012.
 6. Đồng tác giả: "Phụ thuộc hàm đối tượng mờ trong cơ sở dữ liệu hướng đối tượng mờ". Tạp chí Tin học và điều khiển học, 2012.
 7. Đồng tác giả: "Các luật suy dẫn cho phụ thuộc hàm đối tượng mờ trong cơ sở dữ liệu hướng đối tượng mờ". Tạp chí Khoa học và kỹ thuật – Học viện kỹ thuật quân sự, 2012.
 8. Đồng tác giả: "Phân lớp dữ liệu CGH dự đoán bệnh ung thư ở người". Tạp chí khoa học – ĐHSP Hà Nội, 2011.
 9. Đồng tác giả: "Chuẩn hóa các lớp đối tượng trong lược đồ cơ sở dữ liệu hướng đối tượng mờ". Tạp chí Tin học và điều khiển học, 2011.
 10. Đồng tác giả: "Fuzzy Funtional Dependencies in Fuzzy Object-Oriented Databases". Tạp chí khoa học – ĐHSP Hà Nội, 2011.
 11. Đồng tác giả: "Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực trong soạn giảng bài dạy phần thuật toán Tin học 10". Tạp chí khoa học – ĐHSP Hà Nội, 2011.
 12. Đồng tác giả: "Phương pháp phát hiện các lớp bộ phận trong lớp đối tượng mờ". Tạp chí Tin học và điều khiển học, 2010.
 13. Đồng tác giả: "Applying Data Ware House in education mannagement and decision support making process". Tạp chí khoa học – ĐHSP Hà Nội, 2008.
 14. Tác giả: "Some results of distingushing data without losing of information on a fuzzy database". Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 2002.
 15. Đồng tác giả: "The relational algebra and principles of query treatment on a fuzzy database model". Report of the 19th Technology Conference of Hanoi University of Technology, 2001.
 16. Đồng tác giả: "The relational algebra and concept of using null value on a fuzzy database". Tạp chí Tin học và điều khiển học, 2001.
 17. Đồng tác giả: "An approach to extending the relational database model for handling incomplete information and data dependencies". Tạp chí Tin học và điều khiển học, 2001.
 18. Đồng tác giả: "Some comments about Axiomatisation of fuzzy multivalued dependencies in a fuzzy relational data model". Tạp chí Tin học và điều khiển học, 2000.
 19. Đồng tác giả: "Structure of multivalued dependencies in relation scheme". Tạp chí Tin học và điều khiển học, 1998.

Sách chuyên ngành

 1. Tác giả: "Các hệ thống thông minh". Nhà xuất bản ĐH Sư phạm Hà Nội, 2012.
 2. Đồng tác giả: "Cấu trúc dữ liệu và phát triển phần mềm". Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2008.
 3. Đồng tác giả: "Nhập môn cơ sở dữ liệu" (giáo trình theo dự án đào tạo giáo viên THCS). Nhà xuất bản ĐH Sư phạm Hà Nội, 2005.
 4. Đồng tác giả: "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật" (giáo trình theo dự án đào tạo giáo viên THCS). Nhà xuất bản ĐH Sư phạm Hà Nội, 2005.
 5. Đồng tác giả: "Các hệ cơ sở dữ liệu: nguyên lý và thực hành" (2 tập). Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2004–2005.
Adidas NMD Boost

Liên hệ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐHSPHN. 

Tầng 2, nhà C, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

 • Hot line: (84)  904   031   397
Bạn đang ở: Home Bộ môn - Trung tâm Hệ thống thông tin PGS.TS. Hồ Cẩm Hà