PGS.TS. Phạm Thọ Hoàn

Phạm Thọ Hoàn
Họ và tên Phạm Thọ Hoàn
Học hàm, học vị Phó giáo sư, Tiến sĩ
Chức vụ

Giám đốc Trung tâm Khoa học Tính toán

Giảng viên bộ môn HTTT

Địa chỉ Phòng bộ môn Hệ thống thông tin và Tri thức
Thông tin liên lạc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: +84915343532

Các môn giảng dạy

Đại học

 1. Trí tuệ nhân tạo
 2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
 3. Đồ họa máy tính

Cao học

 1. Khai phá dữ liệu
 2. Máy tìm kiếm
Hướng nghiên cứu

Một số hướng nghiên cứu chính

 1. Ứng dụng web
 2. Lập trình web
 3. Trí tuệ nhân tạo
 4. Đồ họa máy tính
Các công trình công bố
 1. Đồng tác giả: "Trường học toán tiểu học trực tuyến – OnlineMath". Tạp chí Khoa học – Trường ĐH Sư phạm Hà Nội (Số 58), 2013.
 2. Tác giả chính: "Computational Discovery of Transcriptional Regulatory Rules". Bioinformatics (Vol. 21, Suppl. 2), 2005.
 3. Tác giả chính: "Support Vector Machines for Prediction and Analysis of Beta and Gamma-turns in Proteins". Journal of Bioinformatics and Computational Biology (Vol. 3, No. 2), 2005.
 4. Tác giả chính: "A Hyper-heuristic for Descriptive Rule Induction". International Journal of Data Warehousing and Mining (Vol. 3, No. 1), 2007.
 5. Đồng tác giả: "Computational Reconstruction of Metabolic Networks". Tin học và điều khiển học (Số 27, Tập 1), 2011.
 6. Tác giả chính: "Prediction and Analysis of Beta-turns in Proteins by Support Vector Machine". Genome Informatics (Vol. 14, No. 2), 2003.
 7. Tác giả chính: "Computational Discovery of Transcriptional Regulatory Modules from Factor DNA Sequences and Gene Expression Data". 5th International Symposium on Knowledge and Systems Science (KSS’04), 2004.
 8. Tác giả chính: "Mining Yeast Transcriptional Regulatory Modules from Factor DNA-binding Sites and Gene Expression Data". Genome Informatics (Vol. 15, No. 2), 2004.
 9. Tác giả chính: "Qualitatively Predicting Acetylation and Methylation Areas in DNA Sequences". Genome Informatics (Vol. 16, No. 2), 2005.
 10. Tác giả chính: "Rule Evaluation Heuristics for Knowledge Discovery". Workshop on Knowledge Discovery and Data Management in Biomedical Science, 2005.
 11. Đồng tác giả: "Conditional Random Fields for Predicting and Analyzing Histone Occupancy, Acetylation and Methylation Areas in DNA Sequences". 4th European Workshop on Evolutionary Computation and Machine Learning in Bioinformatics, 2006.
 12. Tác giả chính: "Prediction of Histone Modifications in DNA Sequences". IEEE 7th International Conference on Bioinformatics and Bioengineering, 2007.
 13. Đồng tác giả: "Prediction of Human MicroRNA Hairpin Using Only Positive Sample Learning". 4th Journal of Biomedical Science and Engineering (Vol. 1, No. 2), 2008.
 14. Đồng tác giả: "A computational method for classifying and analyzing tumor samples using microRNA expression profiles". 3rd International Conference on Knowledge, Information and Creativity Support Systems, 2008.
 15. Đồng tác giả: "Computational Discovery of miR-TF Regulatory Modules in Human Genome". Bioinformation (Vol. 4, No. 8), 2009.
 16. Đồng tác giả: "Towards service-oriented knowledge discovery in biomedicine research". International Workshop on Third Generation Data Mining, 2009.
 17. Đồng tác giả: "MicroRNA Expression Profiles for Classsification and Analysis of Tumor Samples". IEICE Trans. Inf. & Syst (Vol. E94-D, No. 3), 2011.
 18. Đồng tác giả: "Một đề xuất mở rộng Mutual Information cho trường hợp 3 biến". Tạp chí Khoa học – Đại học Sư phạm Hà Nội (Số 56), 2011.
 19. Đồng tác giả: "Mở rộng và biểu diễn trực quan độ đo thông tin tương hỗ cho nhiều biến". Kỷ yếu hội nghị khoa học công nghệ quốc gia lần thứ V về nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin (FAIR), 2011.
 20. Đồng tác giả: "Feature selection for indexing protein structures". Tạp chí Khoa học – Trường ĐH Sư phạm Hà Nội (Số 7/2011EN), 2011.
 21. Đồng tác giả: "Dự đoán chức năng protein bằng phương pháp phân cụm dữ liệu". Tạp chí Khoa học – Đại học Sư phạm Hà Nội (Số 56), 2011.
 22. Tác giả chính: "Multivariate Mutual Information Measure for Discovering Biological Networks". IEEE RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies, 2012.
 23. Đồng tác giả: "Reconstruction of Triple-wise Relationships in Biological Networks". The 9th International Conference on Computing and Information Technology (IC2IT2013), 2013.
 24. Đồng tác giả: "Mở rộng độ đo thông tin tương hỗ có điều kiện cho trường hợp nhiều biến". Tạp chí Khoa học – Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, 2013.
 25. Đồng tác giả: "Các độ đo thông tin tương hỗ đa biến có điều kiện". Tin học và điều khiển học (Số 30, Tập 2), 2014.
New Arrivals

Liên hệ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐHSPHN. 

Tầng 2, nhà C, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

 • Hot line: (84)  904   031   397
Bạn đang ở: Home Bộ môn - Trung tâm Hệ thống thông tin PGS.TS. Phạm Thọ Hoàn