TS. Lê Thị Tú Kiên

Lê Thị Tú Kiên
Họ và tên Lê Thị Tú Kiên
Học hàm, học vị Tiến sĩ
Chức vụ Giảng viên bộ môn HTTT
Địa chỉ Phòng bộ môn Hệ thống thông tin và Tri thức
Thông tin liên lạc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại:

Các môn giảng dạy
 1. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (FoxPro, Access, SQL Server, Oracle)
 2. Cơ sở dữ liệu
 3. Hệ hỗ trợ ra quyết định
 4. Tin–Sinh học
 5. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
Hướng nghiên cứu

Một số hướng nghiên cứu chính

 1. Tin–Sinh học
 2. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
 3. Học máy
Các công trình công bố

Tạp chí / kỷ yếu hội nghị quốc tế

 1. Le,T.K.T., Hirose,O., Nguyen,L.A.T., Saethang,T., Tran,V.A., Dang,X.T., Ngo,D.L, Kubo,M., Yamada,Y., Satou,K., "Inference of domain-domain interactions by matrix factorization and domain-level features", International Journal of Functional Informatics and Personalised Medicine, Vol. 4, Nos. 3/4, 2014.
 2. Nguyen,L.A.T., Dang,X.T., Le,T.K.T., Saethang,T., Tran,V.A., Ngo,D.L, Gavrilov,S., Nguyen,N.G., Kubo,M., Yamada,Y., Satou,K., "Predicting Βeta-Turns and Βeta-Turn Types Using a Novel Over-Sampling Approach", Journal of Biomedical Science and Engineering, Vol. 7, No. 11, pp. 927–940, 2014.
 3. Tran,V.A., Hirose,O., Saethang,T., Nguyen,L.A.T., Dang,X.T., Le,T.K.T., Ngo,D.L, Gavrilov, S., Kubo,M., Yamada,Y., Satou,K., "D-IMPACT: A Data Preprocessing Algorithm to Improve the Performance of Clustering", Journal of Software Engineering and Applications, Vol. 7, No. 8, pp.639–654, 2014.
 4. Nguyen,L.A.T., Hirose,O., Dang,X.T., Le,T.K.T., Saethang,T., Tran,V.A., Kubo,M., Yamada,Y., Satou,K., "Improving the Prediction of Protein-Protein Interaction Sites Using a Novel Over-Sampling Approach and Predicted Shape Strings", Annual Review & Research in Biology, Vol. 3, Issue 2, pp. 92–106, 2013.
 5. Dang,X.T., Hirose,O., Saethang,T., Tran,V.A., Nguyen,L.A.T., Le,T.K.T., Kubo,M., Yamada,Y., Satou,K., "A novel over-sampling method and its application to miRNA prediction", Journal of Biomedical Science and Engineering, Vol. 6, No. 2A, pp. 236–248, 2013.
 6. Dang,X.T., Hirose,O., Bui,D.H., Saethang,T., Tran,V.A., Nguyen,L.A.T., Le,T.K.T., Kubo,M., Yamada,Y., Satou,K., "A Novel Over-Sampling Method and its Application to Cancer Classification from Gene Expression Data", Chem-Bio Informatics Journal, Vol. 13, pp. 19–29, 2013.
 7. Saethang,T., Hirose,O., Kimkong,I., Tran,V.A., Dang,X.T., Nguyen,L.A.T., Le,T.K.T., Kubo,M., Yamada,Y., Satou,K., "PAAQD: Predicting immunogenicity of MHC class I binding peptides using amino acid pairwise contact potentials and quantum topological molecular similarity descriptors", Journal of Immunological Methods, Vol. 387, Issues 1–2, pp. 293–302, 2013.
 8. Saethang,T., Hirose,O., Kimkong,I., Tran,V.A., Dang,X.T., Nguyen,L.A.T., Le,T.K.T., Kubo,M., Yamada,Y., Satou,K., "EpicCapo: epitope prediction using combined information of amino acid pairwise contact potentials and HLA-peptide contact site information", BMC Bioinformatics 2012.
 9. Tran,V.A., Clemente,J.C., Nguyen,D.T., Li,J., Dang,X.T., Le,T.K.T., Nguyen,L.A.T., Saethang,T., Kubo,M., Yamada,Y., Satou,K., "IMPACT: A Novel Clustering Algorithm based on Attraction", Journal of Computers, Vol. 7, No. 3, pp. 653–665, 2012.

Tạp chí / kỷ yếu hội nghị quốc gia

 1. Bộ môn Hệ thống thông tin và tri thức, "Application data warehouse technology in training management decision support", Tạp chí ĐHSPHN, 2008.

Sách chuyên ngành

 1. Lê Thị Tú Kiên, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Thanh Tùng, "Bài tập thực hành Access", Nhà xuất bản ĐHSPHN, 2008.
NIke Dunk SB Low

Liên hệ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐHSPHN. 

Tầng 2, nhà C, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

 • Hot line: (84)  904   031   397
Bạn đang ở: Home Bộ môn - Trung tâm Hệ thống thông tin TS. Lê Thị Tú Kiên