TS. Phạm Thị Anh Lê

lepta2020
Họ và tên Phạm Thị Anh Lê
Học hàm, học vị Tiến sĩ
Chức vụ

Giảng viên bộ môn HTTT

Địa chỉ Phòng bộ môn Hệ thống thông tin và Tri thức
Thông tin liên lạc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại:

Các môn giảng dạy

Đại học

 1. Cơ sở dữ liệu tiên tiến
 2. Trí tuệ nhân tạo
 3. Phương pháp nghiên cứu khoa học
 4. Chuyên đề tự chọn

Cao học

 1. Trí tuệ nhân tạo
 2. Kỹ thuật máy tìm kiếm
 3. Cơ sở dữ liệu tiên tiến
 4. Các vấn đề hiện đại của Hệ thống thông tin
Hướng nghiên cứu

Một số hướng nghiên cứu chính

 1. Cơ sở dữ liệu
 2. Khai phá dữ liệu
 3. Web ngữ nghĩa
 4. Trí tuệ nhân tạo
Các công trình công bố

Tạp chí / kỷ yếu hội nghị quốc tế

 1. "Xây dựng luật trong ontology mờ", Journal of science of HNUE FIT., 2013, Vol. 10, pp. 118–126, 2013.
 2. "Một phương pháp gióng hàng ontology trong OWL-DL", Journal of science of HNUE FIT., 2013, Vol. 10, pp. 3–12, 2013.
 3. "Decomposing ontology in Description Logic by graph", Asian International Journal of Science, Vol. 3 (2012), pp. 57–65, 2012.
 4. "Decomposing ontology in Description Logic by graph partitioning", Proceedings of the 8th International Conference on Computing and Information Technology (IC2IT 2012), Thailand, May 2012.
 5. "Using Example-based Machine Translation for English – Vietnamese Translation", Proceedings of the 8th International Conference on Computing and Information Technology (IC2IT 2012), Thailand, May 2012.
 6. "Phân tách ontology trong logic mô tả dựa vào kỹ thuật phân tách đồ thị", Tạp chí khoa học ĐHSP Hà Nội, Volume 56, 2011.
 7. "Decomposition-Based Reasoning for Large Knowledge Bases in Description Logics", Integrated Computer-Aided Engineering, N° 1/2008, pages 53–70, Volume 15, 2008.
 8. "Modeling ORM schemas in Description Logics", Proceedings of the 14th ISPE International Conference on Concurrent Engineering: Research and Applications, pages 543–551, Brazil, July 2007.
 9. "Some approaches of ontology Decomposition in Description Logics", Proceedings of the 14th ISPE International Conference on Concurrent Engineering: Research and Applications, pages 534–542, Brazil, July 2007.
 10. "Decomposition-Based Reasoning for Large Knowledge Bases in Description Logics", Proceedings of the 13th ISPE International Conference on Concurrent Engineering: Research and Applications, pages 288–295, France, September 2006.
 11. "Some algorithms for information retrieval with the TFIDF and the probability model", Science and Technical Magazine, N° 40–41, 2003.

Tạp chí / kỷ yếu hội nghị quốc gia

 1. Tìm kiếm thông tin dựa vào ontology ngữ cảnh, Journal of science of HNUE,  Vol. 63, pp. 60-69, 2018
 2. Tóm tắt dữ liệu bằng luật ngôn ngữ IF-THEN dựa trên lý thuyết Đại số gia tử, Tạp chí Khoa học ĐHSPHN,  Vol. 63, No. 11A, pp. 11-20 (2018)
 3. "Nghiên cứu công nghệ mạng CNN và mô phỏng ứng dụng trong xử lý ảnh tách biên", Kỷ yếu Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ nhất, 2011.
 4. "Some utilities of functional programming and applications", Proceeding of Conference of Mathematics and Informatics Faculty of Hanoi Pedagogic University, October 2000.

Sách chuyên ngành

 1. "Giáo trình Tin học đại cương" (tập 1, 2, 3), Nhà xuất bản ĐHSPHN, 2014.

NIKE

Liên hệ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐHSPHN. 

Tầng 2, nhà C, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

 • Hot line: (84)  904   031   397
Bạn đang ở: Home Bộ môn - Trung tâm Hệ thống thông tin TS. Phạm Thị Anh Lê