TS. Nguyễn Thị Kim Ngân

Nguyễn Thị Kim Ngân
Họ và tên Nguyễn Thị Kim Ngân
Học hàm, học vị Tiến sĩ
Chức vụ Giảng viên bộ môn HTTT
Địa chỉ Phòng bộ môn Hệ thống thông tin và Tri thức
Thông tin liên lạc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại:

Các môn giảng dạy  
Hướng nghiên cứu

Một số hướng nghiên cứu chính

 1. Khai phá dữ liệu
 2. Học máy
Các công trình công bố

Tạp chí / kỷ yếu hội nghị quốc tế

 1. Loïc Cerf, Jérémy Besson, Kim-Ngan T. Nguyen, and Jean-François Boulicaut, "Closed and noise-tolerant patterns in n-ary relations", Data Mining and Knowledge Discovery, 2013.
 2. Kim-Ngan T. Nguyen, Loïc Cerf, Marc Plantevit, and Jean-François Boulicaut, "Discovering Descriptive Rules in Relational Dynamic Graphs", Data Mining and Knowledge Discovery, 2013.
 3. Kim-Ngan T. Nguyen, Marc Plantevit, and Jean-François Boulicaut, "Mining disjunctive rules in dynamic graphs", The 9th IEEE RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies, Research, Innovation, and Vision for the Future, RIVF '12, 2012.
 4. Kim-Ngan T. Nguyen, Loïc Cerf, Marc Plantevit, and Jean-François Boulicaut, "Multidimensional association rules in boolean tensors", The 11th SIAM International Conference on Data Mining, SDM '11, 2011.
 5. Kim-Ngan T. Nguyen, Loïc Cerf, Marc Plantevit, and Jean-François Boulicaut, "Discovering inter-dimensional rules in dynamic graphs", Workshop on Dynamic Networks and Knowledge Discovery co-located with ECML PKDD 2010, DyNaK'10, 2010.
 6. Kim-Ngan T. Nguyen, Loïc Cerf, Marc Plantevit, and Jean-François Boulicaut, " Sémantiques et calculs de règles descriptives dans une relation n-aire", Actes des 26èmes journées Bases de Données Avancées, BDA '10, 2010.

Tạp chí / kỷ yếu hội nghị quốc gia

 1. Nguyễn Kim Anh, Nguyễn Thị Kim Ngân, "So sánh và đánh giá hiệu quả phân loại văn bản tiếng Việt sử dụng cây quyết định và SVM", Tạp chí KH7CN các trường đại học kỹ thuật, 2007.

Sách chuyên ngành

 1. Lê Thị Tú Kiên, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Thanh Tùng, "Bài tập thực hành Access", Nhà xuất bản ĐHSPHN, 2008.
Pychaya Suksrinuch

Liên hệ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐHSPHN. 

Tầng 2, nhà C, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

 • Hot line: (84)  904   031   397
Bạn đang ở: Home Bộ môn - Trung tâm Hệ thống thông tin TS. Nguyễn Thị Kim Ngân