ThS. Phạm Thị Lan

lanpt
Họ và tên Phạm Thị Lan
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên bộ môn KHMT
Địa chỉ Phòng bộ môn Khoa học máy tính
Thông tin liên lạc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: +84983847942

Các môn giảng dạy
  1. Chương trình dịch
  2. Ngôn ngữ hình thức
  3. Toán rời rạc
Hướng nghiên cứu

Một số hướng nghiên cứu chính

  1. Thuật toán nâng cao
  2. Khai phá tri thức
  3. Lý thuyết mờ
Các công trình công bố

Tạp chí / kỷ yếu hội nghị quốc gia

  1. Đồng tác giả: "Ứng dụng Đại số gia tử trong tóm tắt dữ liệu bằng ngôn ngữ", Tạp chí khoa học trường ĐHSPHN, 2015.

Sách chuyên ngành

  1. Đồng tác giả: "Giáo trình Tin đại cương" (tập 2, 3), Nhà xuất bản ĐHSPHN, 2015.

Air Max 90 NS GPX

Liên hệ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐHSPHN. 

Tầng 2, nhà C, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

  • Hot line: (84)  904   031   397
Bạn đang ở: Home Bộ môn - Trung tâm Khoa học máy tính ThS. Phạm Thị Lan