ThS. Đoàn Thị Quế

Đoàn Thị Quế
Họ và tên Đoàn Thị Quế
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên bộ môn KTMT&M
Địa chỉ Phòng bộ môn Kỹ thuật máy tính và mạng
Thông tin liên lạc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: +84916638374

Hướng nghiên cứu

Một số hướng nghiên cứu chính

 1. Security in Wireless Networks
Các công trình công bố  
Air Jordan News

TS. Nguyễn Thế Lộc

locnt
Họ và tên Nguyễn Thế Lộc
Học hàm, học vị Tiến sĩ
Chức vụ

Trưởng bộ môn

Giảng viên bộ môn KTMT&M

Địa chỉ Phòng bộ môn Kỹ thuật máy tính và mạng
Thông tin liên lạc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: +84988765837

Hướng nghiên cứu

Một số hướng nghiên cứu chính

 1. Đồ họa máy tính
 2. Mạng máy tính
 3. Grid Computing
 4. Cloud Computing
Các công trình công bố

Tạp chí / kỷ yếu hội nghị quốc tế

 1. Tác giả: "A Scheduling Method for Divisible Workload Problem in Grid Environment", Proc. of IEEE Computer Society Proceedings of the International Conference on Parallel and Distributed Computing, Applications and Technologies pp. 513–517, China, ISBN: 0-7695-2405-2, 2005.
 2. Tác giả: "MRRS: A More Effcient Algorithm for Scheduling Divisible Loads of Grid Applications", Proc. of the 2006 IEEE/ACM International Conference on SIGNAL-IMAGE TECHNOLOGY and INTERNET-BASED SYSTEMS, Tunisia, pp. 280–290, 2006.

Tạp chí / kỷ yếu hội nghị quốc gia

 1. Đồng tác giả: "Sắp xếp lịch biểu thực thi luồng công việc tại đám mây điện toán", Hội thảo quốc gia lần thứ XVI chủ đề an toàn và bảo mật thông tin, trang 285, ISBN: 978-604-67-0251-1, 2013.

Sách chuyên ngành

 1. Đồng tác giả: "Mạng máy tính", Nhà xuất bản ĐHSPHN, 2005.

Jordan AAA Shoes

ThS. Nguyễn Thị Thùy Liên

lienntt2020
Họ và tên Nguyễn Thị Thùy Liên
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên bộ môn KTMT&M
Địa chỉ Phòng bộ môn Kỹ thuật máy tính và mạng
Thông tin liên lạc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: +84976392414

Hướng nghiên cứu

Một số hướng nghiên cứu chính

 1. Lập trình web
 2. Lập lịch phân bổ tài nguyên
 3. An ninh mạng
Các công trình công bố  

Air Jordan VII 7 Shoes

ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Hoantq
Họ và tên Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên bộ môn KTMT&M
Địa chỉ Phòng bộ môn Kỹ thuật máy tính và mạng
Thông tin liên lạc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: +84913023113

Hướng nghiên cứu

Một số hướng nghiên cứu chính

 1. Kỹ thuật điện tử
 2. Mạng
Các công trình công bố  

Nike Jordan Superfly 2017

ThS. Vũ Thái Giang

Vũ Thái Giang
Họ và tên Vũ Thái Giang
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên bộ môn KTMT&M
Địa chỉ Phòng bộ môn Kỹ thuật máy tính và mạng
Thông tin liên lạc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: +84913040612

Hướng nghiên cứu

Một số hướng nghiên cứu chính

 1. Mạng máy tính
 2. Phương pháp giảng dạy
Các công trình công bố

Tạp chí / kỷ yếu hội nghị quốc gia

 1. Đồng tác giả: "Sử dụng kỹ thuật giải mã và giải điều chế lặp để cải thiện chất lượng của hệ thống OFDM", Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường SP, ĐH Hải Phòng, 2014.
 2. Đồng tác giả: "Nhận dạng các nội dung đồi trụy trong hệ thống upload ảnh từ người dùng", Hội thảo khoa học cán bộ trẻ trường ĐHSP Hà Nội, 2013.

Sách chuyên ngành

 1. Đồng tác giả: "Sách Dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng môn Tin học THCS", Nhà xuất bản ĐHSPHN, 2012.
 2. Đồng tác giả: "Sách nghề Tin học THCS", Nhà xuất bản ĐHSPHN, 2012.
Air Jordans

Liên hệ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐHSPHN. 

Tầng 2, nhà C, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

 • Hot line: (84)  904   031   397
Bạn đang ở: Home Bộ môn - Trung tâm Mạng và truyền thông