ThS. Kiều Tuấn Dũng

Kiều Tuấn Dũng
Họ và tên Kiều Tuấn Dũng
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên bộ môn KTMT&M
Địa chỉ Phòng bộ môn Kỹ thuật máy tính và mạng
Thông tin liên lạc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: +84903400513

Hướng nghiên cứu

Một số hướng nghiên cứu chính

  1. An ninh mạng
  2. Điện toán đám mây
Các công trình công bố

Tạp chí / kỷ yếu hội nghị quốc gia

  1. Đồng tác giả: "Tấn công lỗ đen và giải pháp chống lại tấn công lỗ đen trong mạng không dây Mesh", Tạp chí khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội, 2011.
  2. Đồng tác giả: "Bài toán lập lịch workflow trong môi trường điện toán đám mây", Tạp chí khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội, 2013.
  3. Đồng tác giả: "Sắp xếp lịch biểu thực thi luồng công việc tại đám mây điện toán", Hội thảo quốc gia @ lần thứ XVI, 2013.

Liên hệ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐHSPHN. 

Tầng 2, nhà C, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

  • Hot line: (84-4) 37 54 71 00
Bạn đang ở: Home Bộ môn - Trung tâm Mạng và truyền thông ThS. Kiều Tuấn Dũng