TS. Nguyễn Thế Lộc

locnt
Họ và tên Nguyễn Thế Lộc
Học hàm, học vị Tiến sĩ
Chức vụ

Trưởng bộ môn

Giảng viên bộ môn KTMT&M

Địa chỉ Phòng bộ môn Kỹ thuật máy tính và mạng
Thông tin liên lạc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: +84988765837

Hướng nghiên cứu

Một số hướng nghiên cứu chính

  1. Đồ họa máy tính
  2. Mạng máy tính
  3. Grid Computing
  4. Cloud Computing
Các công trình công bố

Tạp chí / kỷ yếu hội nghị quốc tế

  1. Tác giả: "A Scheduling Method for Divisible Workload Problem in Grid Environment", Proc. of IEEE Computer Society Proceedings of the International Conference on Parallel and Distributed Computing, Applications and Technologies pp. 513–517, China, ISBN: 0-7695-2405-2, 2005.
  2. Tác giả: "MRRS: A More Effcient Algorithm for Scheduling Divisible Loads of Grid Applications", Proc. of the 2006 IEEE/ACM International Conference on SIGNAL-IMAGE TECHNOLOGY and INTERNET-BASED SYSTEMS, Tunisia, pp. 280–290, 2006.

Tạp chí / kỷ yếu hội nghị quốc gia

  1. Đồng tác giả: "Sắp xếp lịch biểu thực thi luồng công việc tại đám mây điện toán", Hội thảo quốc gia lần thứ XVI chủ đề an toàn và bảo mật thông tin, trang 285, ISBN: 978-604-67-0251-1, 2013.

Sách chuyên ngành

  1. Đồng tác giả: "Mạng máy tính", Nhà xuất bản ĐHSPHN, 2005.

Jordan AAA Shoes

Liên hệ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐHSPHN. 

Tầng 2, nhà C, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

  • Hot line: (84)  904   031   397
Bạn đang ở: Home Bộ môn - Trung tâm Mạng và truyền thông TS. Nguyễn Thế Lộc