ThS. Đỗ Như Long

Đỗ Như Long
Họ và tên Đỗ Như Long
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên bộ môn KTMT&M
Địa chỉ Phòng bộ môn Kỹ thuật máy tính và mạng
Thông tin liên lạc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: +84983120984

Hướng nghiên cứu

Một số hướng nghiên cứu chính

  1. An ninh mạng
Các công trình công bố

Tạp chí / kỷ yếu hội nghị quốc gia

  1. Đồng tác giả: "Giao thức bảo mật H.235 sử dụng trong hệ thống mạng VOIP", Tạp chí khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội, 2011.
  2. Đồng tác giả: "Tấn công lỗ đen và giải pháp chống lại tấn công lỗ đen trong mạng không dây Mesh", Tạp chí khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội, 2011.

Liên hệ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐHSPHN. 

Tầng 2, nhà C, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

  • Hot line: (84-4) 37 54 71 00
Bạn đang ở: Home Bộ môn - Trung tâm Mạng và truyền thông ThS. Đỗ Như Long