ThS. Đoàn Thị Quế

Đoàn Thị Quế
Họ và tên Đoàn Thị Quế
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên bộ môn KTMT&M
Địa chỉ Phòng bộ môn Kỹ thuật máy tính và mạng
Thông tin liên lạc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: +84916638374

Hướng nghiên cứu

Một số hướng nghiên cứu chính

  1. Security in Wireless Networks
Các công trình công bố  
Air Jordan News

Liên hệ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐHSPHN. 

Tầng 2, nhà C, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

  • Hot line: (84)  904   031   397
Bạn đang ở: Home Bộ môn - Trung tâm Mạng và truyền thông ThS. Đoàn Thị Quế