TS. Nguyễn Chí Trung

Nguyễn Chí Trung
Họ và tên Nguyễn Chí Trung
Học hàm, học vị Tiến sĩ
Chức vụ Giảng viên, Trưởng bộ môn PPDH
Địa chỉ Phòng bộ môn Phương pháp dạy học Tin học
Thông tin liên lạc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: +84912563356

Hướng nghiên cứu

Một số hướng nghiên cứu chính

 1. Phương pháp dạy học phát triển tư duy thuật toán
 2. Các phương pháp dạy học tích cực
 3. Phương pháp kiểm tra đánh giá trong thực nghiệm sư phạm
 4. Hướng dẫn học và hướng dẫn dạy theo mô hình trường học mới VNEN
Các công trình công bố

Tạp chí / kỷ yếu hội nghị quốc tế

 1. Tác giả: "The Technology Supported Assessment Model: a Proposal for FIT in HNUE, Vietnam", Proceeding of Learning Technology, The Higher Education Academy STEM Computing School, 6 June 2013, University of Greenwich, London, Edited by Dery Graham, ISBN 978-1-907207-73-0, pp. 16–22, 2013.

Tạp chí / kỷ yếu hội nghị quốc gia

 1. Tác giả: "Truyền tải kiến thức tới người học bằng phương pháp “làm mịn dần”", Journal of Science of HNUE, Vol. 55, No. 4, pp. 38–48, 2010.
 2. Tác giả: "Phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy phần lập trình đồ họa Pascal", Journal of Science of HNUE, Vol. 55, No. 8, pp. 54–63, 2010.
 3. Tác giả: "Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực trong soạn giảng bài dạy phần thuật toán Tin học 10", Journal of Science of HNUE FIT, Vol. 56, No. 8, pp. 156–166, 2011.
 4. Tác giả: "Dạy học các cấu trúc điều khiển trong lập trình Pascal Tin học 11 bằng phương pháp dạy học khám phá", Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam, Viện Khoa học và Giáo dục, Số 71, trang 18–23, 2011.
 5. Tác giả: "Tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh qua ứng dụng WebPA trong dạy học kiến thức về thuật toán ở trường THPT Việt Nam", Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam, Viện Khoa học và Giáo dục, Số 83, trang 22–26, 2012.
 6. Tác giả: "Rèn luyện tư duy giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học tin học và ứng dụng tin học trong dạy học ở trường phổ thông", Kỷ yếu hội thảo “Công nghệ thông tin trong giáo dục: tích hợp hay chuyển đổi”, Viện KHGD VN, ĐHSPHN, và VVOB (Bỉ) ngày 13/12/2012, NXB Đại học Sư phạm, trang 178–196, 2012.
 7. Tác giả: "Phương pháp tinh chế - Một cách tiếp cận mới trong dạy học thuật toán cho học sinh ở trường phổ thông", Tạp chí khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội, Số đặc biệt Hội thảo “Nghiên cứu giáo dục toán học thời kỳ hội nhập”, trường Đại học sư phạm, Tập 58 (2013), trang 197–207, 2013.

Sách chuyên ngành

 1. Tác giả: "Giáo trình Thuật toán và kỹ thuật lập trình Pascal dùng trong các trường THCN Hà Nội", Nhà xuất bản Hà Nội, 2005.
 2. Tác giả: "Giáo trình Lập trình hướng đối tượng với C++ dùng trong các trường THCN Hà Nội", Nhà xuất bản Hà Nội, 2005.
 3. Tác giả: "Tin học cho giáo viên", Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2010.
 4. Đồng tác giả: "Dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng Tin học 10", Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, 2010.
 5. Đồng tác giả: "Ra đề theo chuẩn kiến thức kỹ năng Tin học lớp 10, 11, và 12" (3 tập), Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2011.
 6. Đồng tác giả: "Tin học cơ sở", quyển 1, 2, 3 (sách bài tập), Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2014.
Off White X Max 98

ThS. Kiều Phương Thùy

thuykp2020
Họ và tên Kiều Phương Thùy
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên bộ môn PPDH
Địa chỉ Phòng bộ môn Phương pháp dạy học Tin học
Thông tin liên lạc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: +84904122683

Hướng nghiên cứu

Một số hướng nghiên cứu chính

 1. Phần mềm dạy học
 2. Dạy học theo dự án
 3. Dạy học theo định hướng phát triển năng lực
Các công trình công bố

Tạp chí / kỷ yếu hội nghị quốc gia

 1. Tác giả: "Vận dụng dự án vào dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực nội dung “Soạn thảo văn bản” cho học sinh lớp 10 Trung học phổ thông", Tạp chí khoa học – Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014.
 2. Tác giả: "Vận dụng cách hỏi của Pisa trong kiểm tra năng lực sử dụng bảng tính Excel – Chương trình Tin học 7", Kỷ yếu hội thảo Khoa học quốc gia: “Nghiên cứu giáo dục toán học theo hướng phát triển năng lực người học, giai đoạn 2014–2020”, 2014.
 3. Tác giả: "Vấn đề tìm kiếm việc làm của sinh viên ngành Công nghệ thông tin: Thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng", Tạp chí Thiết bị Giáo dục, 11/2013.

Sách chuyên ngành

 1. Đồng tác giả: "Giáo trình Tin học đại cương", tập 3, Nhà xuất bản ĐHSPHN, 2014.
 2. Đồng tác giả: "Dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng Tin học 7, 8, 9", Nhà xuất bản ĐHSPHN, 2013.

Nike News

ThS. Bùi Minh Đức

Bùi Minh Đức
Họ và tên Bùi Minh Đức
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên bộ môn PPDH
Địa chỉ Phòng bộ môn Phương pháp dạy học Tin học
Thông tin liên lạc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: +84983669908

Hướng nghiên cứu

Một số hướng nghiên cứu chính

 1. Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm trong giảng dạy tin học lớp 11
 2. Ứng dụng ICT (Công nghệ thông tin và Truyền thông) trong dạy học hình học lớp 11
Các công trình công bố

Tạp chí / kỷ yếu hội nghị quốc tế

 1. Đồng tác giả: "Discovery Learning with the Help of the GeoGebra Dynamic Geometry Software", International Journal of Learning, Teaching and Educational Research Vol. 7, No. 1, pp. 44–57, 2014.

Tạp chí / kỷ yếu hội nghị quốc gia

 1. Đồng tác giả: "Sử dụng phiếu học tập động trong dạy học giải bài tập Hình học lớp 11 theo bốn bước của Polya", ESM / 2013 – Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2013.
 2. Đồng tác giả: "Sử dụng phần mềm Geometer’s Sketchpad trong dạy học phép biến hình lớp 11 THPT", ESM / 2013 – Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2013.
 3. Đồng tác giả: "Dạy học Hình học liên hệ với thực tiễn kết hợp sử dụng phần mềm vẽ hình", Số 2A/2014 VN – Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014.
 4. Đồng tác giả: "Phát triển năng lực vận dụng Hình học vào thực tiễn cho học sinh", Số 2A/2014 VN – Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014.
Lebron XIII Low EP

ThS. Trần Thị Thu Bình

Trần Thị Thu Bình
Họ và tên Trần Thị Thu Bình
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên bộ môn PPDH
Địa chỉ Phòng bộ môn Phương pháp dạy học Tin học
Thông tin liên lạc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: +84903246274

Hướng nghiên cứu

Một số hướng nghiên cứu chính

 1. Dạy học tương tác
 2. Ứng dụng phần mềm tin học vào việc soạn bài giảng các môn học
Các công trình công bố

Tạp chí / kỷ yếu hội nghị quốc gia

 1. "Dự đoán chức năng Protein bằng phương pháp phân cụm dữ liệu", Đặc san CNTT – Tạp chí khoa học ĐHSP HN, Vol. 56, pp. 3–16, 2012.

Sách chuyên ngành

 1. Đồng tác giả: "Dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng Tin học THCS", quyển 4, Nhà xuất bản ĐHSPHN, 2012.
 2. Đồng tác giả: "Tin học đại cương", Nhà xuất bản ĐHSPHN, 2014.
Adidas Ultra Boost 3.0 Cny

Các bài khác...

Liên hệ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐHSPHN. 

Tầng 2, nhà C, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

 • Hot line: (84)  904   031   397
Bạn đang ở: Home Bộ môn - Trung tâm Phương pháp giảng dạy