PGS.TS. Nguyễn Thị Tĩnh

Nguyễn Thị Tĩnh
Họ và tên Nguyễn Thị Tĩnh
Học hàm, học vị Phó giáo sư, Tiến sĩ
Chức vụ Giảng viên bộ môn PPDH
Địa chỉ Phòng bộ môn Phương pháp dạy học Tin học
Thông tin liên lạc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: +84913238441

Hướng nghiên cứu

Một số hướng nghiên cứu chính

 1. Phân tích và thiết kế hệ thống
 2. Ứng dụng CNTT và Truyền thông trong Giáo dục
 3. Những phương pháp dạy học tích cực
Các công trình công bố

Tạp chí / kỷ yếu hội nghị quốc tế

 1. Vũ Kim Tuấn, Nguyễn Thị Tĩnh, "Expressions of Legendre polynomials through Bernoulli polynomials", REVISTA TECNICA, 1995.
 2. Vũ Kim Tuấn, Nguyễn Thị Tĩnh, "Legendre, Euler and Bernoulli polynomials", Comptes redus de l’Acade’mie des Sciences, 1996.
 3. Vũ Kim Tuấn, Nguyễn Thị Tĩnh, "Expressions of Legendre Polynomials Through Euler Polynomials", Mathematica Balkanica, 1997.
 4. Nguyễn Thị Tĩnh, "Teacher Training and Science Education in Vietnam", International University Exchange Seminar 2007, Aichi University of Education, Japan, 2007.
 5. Nguyễn Thị Tĩnh, "The Actualily and Developing Tendency in Teacher Education at Hanoi National University of Education, Vietnam", The 3rd Symposium for Asia Teacher Education Consortium, 2008.
 6. Nguyễn Thị Tĩnh, "Overview of education system in Vietnam and ICT integration in Education", UNESCO Resource Training and Distribution Centre Regional Seminar, Universiti Sains Malaysia, 2013.

Tạp chí / kỷ yếu hội nghị quốc gia

 1. Nguyễn Thị Tĩnh, "Đào tạo theo tín chỉ, một hệ thống đào tạo linh hoạt và hiệu quả", Tạp chí khoa học, Đại học Sư phạm Hà Nội, 2007.
 2. Nguyễn Thị Tĩnh, "Tổ chức thông tin trên trang web của trường đại học nhằm phục vụ có hiệu quả công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học", Tạp chí Khoa học Giáo dục / Viện khoa học Giáo dục Việt Nam, 2009.
 3. Nguyễn Thị Tĩnh, "Improvement of thinking skills and abilities of recognitions for students by using algorithm in teaching Mathematics in schools", Journal of Science of HNUE, 2011.
 4. Nguyễn Duy Hải, Nguyễn Thị Tĩnh, "Applying Project-based learning methods in e-learning", Kỷ yếu hội thảo CNTT trong Giáo dục Việt Nam: tích hợp hay chuyển đổi?, 2011.
 5. Đào Thái Lai, Nguyễn Thị Tĩnh, "Xây dựng chuẩn Công nghệ thông tin và Truyền thông trong đào tạo sư phạm", 2012.
 6. Nguyễn Thị Tĩnh, "Một số yếu tố cơ bản làm nên chất lượng của một trường đại học", Kỷ yếu Hội thảo “Thế nào là một trường đại học tốt”, VEPR, ĐHQGHN, 2014.

Sách chuyên ngành

 1. Đồng tác giả: "Giáo trình Phân tích và thiết kế Hướng đối tượng bằng UML", Nhà xuất bản ĐHSPHN, 2011.
 2. Chủ biên & đồng tác giả: "Phân tích và Thiết kế Hệ thống", Nhà xuất bản ĐHSPHN, 2011.
 3. Chủ biên & đồng tác giả: "Cấu trúc Dữ liệu và Giải thuật", Nhà xuất bản ĐHSPHN, 2005.
 4. Đồng tác giả: "Phân tích và Thiết kế Hệ thống Thông tin", Nhà xuất bản ĐHSPHN, 2005.
Under Armour Threadborne Fortis 3

Liên hệ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐHSPHN. 

Tầng 2, nhà C, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

 • Hot line: (84)  904   031   397
Bạn đang ở: Home Bộ môn - Trung tâm Phương pháp giảng dạy