Giới thiệu Bộ môn Kỹ thuật máy tính và mạng

Địa chỉ: Phòng Bộ môn Kỹ thuật máy tính và mạng, tầng 2, nhà C, ĐHSPHN.

Hiện nay bộ môn có tổng số 05 cán bộ gồm 01 Tiến sĩ và 04 Thạc sĩ:

locntTS. Nguyễn Thế Lộc

Trưởng Bộ môn

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vũ Thái GiangThS. Vũ Thái Giang

Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

HoantqThS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

lienntt2020ThS. Nguyễn Thị Thùy Liên

Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.