Giới thiệu Tổ hành chính - Kỹ thuật

Tổ hành chính mềm đảm nhiệm chức năng phục vụ, hỗ trợ các hoạt động của khoa.

Địa chỉ: Phòng thông tin thư viện.

Tổ hành chính hiện nay có tổng số 06 cán bộ, bao gồm:

Phạm Công ThànhThS. Phạm Công Thành

Quản lý sinh viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phan Hưng HàCN. Phan Hưng Hà

Kỹ thuật viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyễn Thị HàCN. Nguyễn Thị Hà

Văn phòng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đinh Hoàng MinhCN. Đinh Hoàng Minh

Kỹ thuật viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trần Thu HàThS. Trần Thu Hà

Giáo vụ khoa

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.