Giới thiệu Trung tâm tin học ứng dụng

Trung tâm tin học ứng dụng tập trung phục vụ đào tạo, các ứng dụng..

Địa chỉ: Tầng 2 nhà C.

Trung tâm tin học ứng dụng hiện nay có tổng số 01 cán bộ, bao gồm:

Vũ Thái GiangThS. Vũ Thái Giang

Giám đốc trung tâm

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.