Cơ cấu tổ chức

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

 

Trần Đăng Hưng

 

 

 

PGS.TS Trần Đăng Hưng - Trưởng Khoa

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Homepage: http://fit.hnue.edu.vn/~hungtd

http://hnue.edu.vn/directories/?hungtd

Mobile: 0904-68-7282

Office: P.205, Tầng 2, Nhà C, ĐHSPHN.

 


Phạm Thị Anh Lê
 

 

 TS. Phạm Thị Anh Lê - Phó Trưởng Khoa

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Homepage:  http://fit.hnue.edu.vn/~lepta

Mobile: 098-319-3915

 

 

 


Đỗ Trung Kiên
 

 TS. Đỗ Trung Kiên - Phó Trưởng Khoa

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Homepage: http://fit.hnue.edu.vn/~kiendt/

Mobile: 0904-099-990

 

 

 

 

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CÁC ĐƠN VỊ TRONG KHOA

 

 

sodokhoa

Liên hệ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐHSPHN. 

Tầng 2, nhà C, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

  • Hot line: (84)  904   031   397
Bạn đang ở: Home Giới thiệu Cơ cấu tổ chức