Cơ cấu tổ chức

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

 

hungtd5

 

 

 

PGS.TS Trần Đăng Hưng - Trưởng Khoa

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Homepage: http://fit.hnue.edu.vn/~hungtd

http://hnue.edu.vn/directories/?hungtd

Mobile: 0904-68-7282

Office: P.205, Tầng 2, Nhà C, ĐHSPHN.

 


lepta
 

 

 TS. Phạm Thị Anh Lê - Phó Trưởng Khoa

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Homepage:  http://fit.hnue.edu.vn/~lepta

Mobile: 098-319-3915

 

 

 


kiendt
 

 TS. Đỗ Trung Kiên - Phó Trưởng Khoa

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Homepage: http://fit.hnue.edu.vn/~kiendt/

Mobile: 0904-099-990

 

 

 

 

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CÁC ĐƠN VỊ TRONG KHOA

 

 

sodokhoa

Nike Air Max 1 For Sale