Nguyễn Minh Quang

t nguyenminhquang

  • + Bộ môn: Công nghệ phần mềm
  • + Tốt nghiệp: Loại giỏi
  • + Luận văn: 9.5
  • + Năm học: 2002-2006

Nguyễn Thị Thanh Huyền

t nguyenthithanhhuyen

  • + Chuyên ngành: Công nghệ phần mềm
  • + Tốt nghiệp: Loại giỏi
  • + Luận văn: 9.6
  • + Năm học: 2000-2004

Liên hệ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐHSPHN. 

Tầng 2, nhà C, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

  • Hot line: (84-4) 37 54 71 00
Bạn đang ở: Home Giới thiệu Sinh viên tiêu biểu