Thông báo tuyển sinh cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin (Theo chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản)

- Căn cứ Thông tư số 03/2014TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (CNTT),

 - Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin;

 - Căn cứ Công văn số 4240/BGDĐT-GDTX ngày 29/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời Trường ĐHSP Hà Nội về việc tổ chức đào tạo, thi cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin;

 

Trường ĐHSP Hà Nội thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng và thi cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin (theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản) như sau:

Đối tượng tuyển sinh: Học sinh, sinh viên, giáo viên các cấp bậc học, cán bộ viên chức, công chức và các đối tượng khác có nhu cầu (hồ sơ theo mẫu của Trường).

Địa điểm bồi dưỡng, ôn tập: Tại Trường ĐHSP Hà Nội.

Thời gian học: Các buổi tối và các ngày cuối tuần.

Hình thức thi: Bao gồm 02 bài thi trên máy tính (01 bài thi trắc nghiệm và 01 bài thi thực hành).

Hồ sơ bao gồm:

Hình thức tổ chức và kinh phí ôn tập, thi:

          Thí sinh đạt kết quả sẽ được cấp Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

    • Thời gian ôn tập và thi lớp 10 tiết (DỰ KIẾN)

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Văn phòng tuyển sinh, Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng thường xuyên, Trường ĐHSP Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

            - Buổi sáng: 8h00 – 12h00

            - Buổi chiều: 13h30 – 17h00

            Điện thoại: 04.66730055; 0975514801 (Cô Hạnh); 0963672332 (Thầy Dũng)

            Website: http://dtbdtx.hnue.edu.vn

Phiếu đăng ký theo mẫu của trường Đại học Sư phạm Hà Nội

01 ảnh 4x6 (ảnh chụp không quá 06 tháng)

Thông báo về việc hoàn thiện hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ khoa học K27

Chưng minh nhân dân photo công chứng

Ôn tập, bồi dưỡng 30 tiết và thi (30 người/1 lớp): 1.050.000đ/1 người.

Ôn tập, bồi dưỡng 10 tiết và thi: 800.000đ/1 người

Thi cấp chứng chỉ (không ôn tập): 600.000đ/1 người

Chủ nhật (31/03/2019): Ôn tập từ 8h00 – 17h00

Chủ nhật (31/03/2019): Thi cấp chứng chỉ 17h30

adidas Sneaker News

Liên hệ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐHSPHN. 

Tầng 2, nhà C, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

  • Hot line: (84)  904   031   397
Bạn đang ở: Home Tin tức - Thông báo Thông báo Thông báo tuyển sinh cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin (Theo chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản)