Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học năm 2020

Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học năm 2020

Xin gửi các thầy cô và các bạn sinh viên thông tin hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học năm 2020:

- Nộp báo cáo toàn văn: 03/05/2020
- Thời gian tổ chức dự kiến: 13/05/2020

Thông tin chi tiết trong file đính kèm.

Download:

svnckh2020.png