Thông báo v/v thay đổi hình thức thu hồ sơ dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020

k30_tuyensinh2.png