CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2021

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2021

BTC Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học Khoa CNTT 2021 trân trọng kính mời các Thầy/Cô, các bạn học viên, sinh viên tới tham dự hội nghị được tổ chức vào thứ 7, ngày 17/04/2021:

Chương trình chi tiết của hội nghị được gửi trong file đính kèm.

Trân trọng!
Ban Tổ chức Hội nghị SV NCKH

 

SVNCKH2021.png