THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2022

THÔNG BÁO

Về thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022
__________________________

Mã trường: SPH; Địa chỉ: Số 136 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0865.911.136; Website trường: www.hnue.edu.vn; Website tuyển sinh: www.tuyensinh.hnue.edu.vn

1. Chỉ tiêu tuyển sinh:

2. Các tổ hợp tuyển sinh: 

3. Điểm sàn xét tuyển: 

diem san 2022

4. Điểm chuẩn những năm gần đây: 

diem chuan gan day

 

___Khoa CNTT trường ĐHSPHN

cntt   tuyển sinh