CodeLovers tuyển dụng

App về game, chat, news, video, affiliate,.. cho thị trường Nhật, phong phú, đa dạng, môi trường thử thách.

Yêu cầu: có background tốt, nhiệt tình, ham học hỏi, yêu app Nhật, thích Android/iOS..

Biết tiếng Nhật là một lợi thế.

Lương thưởng theo năng lực

Chế độ cty tốt

1 năm có du lịch

Năm performance review 2 lần

Lương tháng 13

http://codelovers.vn/

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Liên hệ anh Nguyen Nhu Anh (kinh nghiệm nhiều năm chiếu đấu ở Nhật ♥)

lập trình   game   chat   video   tuyển dụng