Thông báo về nộp khóa luận K60

dsK60BCN Khoa thông báo về việc nộp khóa luận của sinh viên K60 như sau:

A. Trước khi bảo vệ khóa luận, sinh viên cần nộp:

- Nộp 01 quyển khóa luận đóng bìa bóng kính có chữ kỹ của giáo viên hướng dẫn đồng ý cho bảo vệ + 01 đĩa CD gồm file word khóa luận và code chương trình (nếu có): ngày 23/4/2014 (tại phòng thông tin thư viện)

- Nộp quyển khóa luận cho giáo viên phản biện muộn nhất là ngày 28/4/2014.

Lưu ý: Những sinh viên không nộp Khóa luận đúng hạn sẽ không được bảo vệ

B. Sau khi bảo vệ khóa luận 

Sinh viên cần chỉnh sửa khóa luận theo yêu cầu của hội đồng chấm khóa luận và nộp vào thư viện của Khoa:

 1. 01 quyển khóa luận đóng bìa cứng theo đúng quy chuẩn và có chữ kí xác nhận của Giáo viên hướng dẫn.
 2. 01 đĩa CD gồm các files sau:
  1. Abstract.pdf – Không quá 1 trang, chứa thông tin về luận văn: Tên khóa luận, họ tên người thực hiện, họ tên giáo viên hướng dẫn, lớp, khóa, năm bảo vệ và nội dung tóm tắt của luận văn.
  2. Thesis.pdf – chứa toàn bộ nội dung của khóa luận (bản đã in quyển)
  3. Thesis.doc – chứa toàn bộ nội dung của khóa luận (bản đã in quyển)
  4. Code.rar (hoặc Code.zip)– chứa tòan bộ các file chương trình, dữ liệu, phụ lục,..(nếu có) đi kèm theo khóa luận.

Lưu ý: Những sinh viên không nộp Khóa luận về Thư viện sẽ không được lấy bằng tốt nghiệp.

T/M BCN Khoa

PTA Lê

Liên hệ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐHSPHN. 

Tầng 2, nhà C, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

 • Hot line: (84-4) 37 54 71 00
Bạn đang ở: Home Đào tạo Thông báo về nộp khóa luận K60