Thông báo về việc đăng ký tín chỉ của K59 và K60

Công văn số 469/ĐHSPHN-ĐT về việc đăng ký tín chỉ K59, K60 năm học 2010-2011.

register-quick-link-icon

1. Căn cứ khoản 2 điều 10 của quy chế đào tạo theo tín chỉ của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội ban hành theo quyết định số 2895/QĐ-ĐHSPHN ngày 30 tháng 9 năm 2009, nhà trường thông báo với các sinh viên K59 không đăng ký các học phần (có danh sách kèm theo) phải giải trình với nhà trường (Có xác nhận của Trưởng khoa) trước ngày 17 tháng 11 năm 2010. Sau thời gian này nếu các sinh viên vẫn chưa đăng ký được và không có đơn xin nghỉ học tạm thời thì sẽ coi như tự ý bỏ học, nhà trường sẽ ra quyết định buộc thôi học với các sinh viên này. Giáo vụ/cố vấn học tập có thể hỗ trợ đăng ký cho sinh viên qua phần mềm Thời khoá biểu\chức năng Đăng ký tín chỉ cho lớp.

2. Nhà trường đã hoàn thiện danh sách sinh viên K60 và đăng ký vào các lớp tín chỉ, đồng thời kích hoạt trong hệ thống phần mềm tín chỉ và cổng thông tin đăng ký tín chỉ. Nhà trường yêu cầu các sinh viên K60 đăng nhập vào cổng thông tin qua địa chỉ http://daotao.hnue.edu.vn, đăng nhập với tên là mã sinh viên, mật khẩu là mã sinh viên để thay đổi mật khẩu khởi tạo này, đồng thời kiểm tra lại thời khoá biểu cá nhân trong mục Cá nhân\Kết quả đăng ký. Mọi thắc mắc về thời khoá biểu và mật khẩu xin liên hệ Phòng Đào tạo – P202, P.209 hoặc qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Liên hệ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐHSPHN. 

Tầng 2, nhà C, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

  • Hot line: (84-4) 37 54 71 00
Bạn đang ở: Home Đào tạo Thông báo về việc đăng ký tín chỉ của K59 và K60