Tuyển sinh Đại học năm 2018

 

Năm 2018, Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tuyển Sinh các chuyên ngành sau đây:

1. Cử nhân Công nghệ Thông Tin  (ngoài Sư phạm)

- Nhóm ngành V, mã số: 7480201

- Tổng chỉ tiêu: 120  (Trong đó: Tổ hợp Toán, Lý, Hóa: 90; Tổ hợp: Toán, Vật lý, Tiếng Anh: 30).

2. Cử nhân Sư phạm Tin học

- Nhóm ngành I, mã số: 7140210

- Tổng chỉ tiêu: 35 (Trong đó: Tổ hợp Toán, Lý, Hóa: 30; Tổ hợp Toán, Vật lý, Tiếng Anh: 5)

3. Cử nhân Sư phạm Tin học (dạy bằng tiếng Anh)

- Nhóm ngành I, mã số: 7140210

- Tổng chỉ tiêu: 25 (Trong đó: Tổ hợp Toán, Lý, Hóa: 13; Tổ hợp Toán, Vậy lý, Tiếng Anh: 12)

 

Có thể xem chi tiết hơn về thông tin tuyển sinh của trường Đại học Sư phạm Hà Nội tại địa chỉ:

http://www.hnue.edu.vn/Tintuc-Sukien/Trangtintonghop/tabid/260/Category/61/News/6531/Thongtintuyensinhdaihochechinhquinam2018cuatruongDaihocSuphamHaNoi.aspx 

 

Kết quả hình ảnh cho tuyển sinh 2018

Liên hệ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐHSPHN. 

Tầng 2, nhà C, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

  • Hot line: (84)  904   031   397
Bạn đang ở: Home Đào tạo Tin tức - Thông báo Thông báo Tuyển sinh Đại học năm 2018