Thông báo phúc khảo thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt thi tháng 3-2015

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ hiện hành, Hội đồng tuyển sinh trình độ thạc sĩ Trường ĐHSP Hà Nội tổ chức nhận đơn phúc khảo của các thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ, đợt thi tháng 3 năm 2015.

1. Thời gian nhận đơn: từ ngày 20/4/2015 đến hết ngày 5/5/2015 (Thứ Ba)

2. Lệ phí phúc khảo: 200.000 đ/môn (thí sinh nộp tiền tại phòng 306 – phòng Kế hoạch – Tài chính). Thí sinh nộp tiền lệ phí trước khi nộp đơn phúc khảo.

3. Địa điểm nhận đơn: Phòng 401 (P. Sau đại học – Nhà Hành chính Hiệu bộ)

- Các thí sinh khi nộp đơn cần ghi rõ:

+ Họ và tên:

+ Số báo danh:

+ Chuyên ngành dự thi:

+ Môn xin phúc khảo:

Môn cơ bản: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..;số điểm đã đạt . . . . . . . . .

Môn cơ sở: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ;số điểm đã đạt . . . . . . . . .

Môn ngoại ngữ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .;số điểm đã đạt . . . . . . . . .

Sau ngày 5/5/2015 (Thứ Ba), Hội đồng tuyển sinh trình độ thạc sĩ sẽ dừng việc nhận đơn phúc khảo và tiến hành các thủ tục phúc khảo thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ, tháng 3 năm 2015 theo quy định hiện hành.

Liên hệ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐHSPHN. 

Tầng 2, nhà C, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

  • Hot line: (84-4) 37 54 71 00
Bạn đang ở: Home Đào tạo Thông tin tuyển sinh Thông báo phúc khảo thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt thi tháng 3-2015