Thông báo tuyển sinh cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo thông tư 03/2014/TT-BTTT (11/4/2018)

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

(Theo chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản)

        

Đối tượng tuyển sinh: Học sinh, sinh viên, giáo viên các cấp bậc học, cán bộ viên chức, công chức và các đối tượng khác có nhu cầu (hồ sơ theo mẫu của Trường).

Địa điểm bồi dưỡng, ôn tập: Tại Trường ĐHSP Hà Nội.

Thời gian học: Các buổi tối và các ngày cuối tuần.

Hình thức thi: Bao gồm 02 bài thi trên máy tính (01 bài thi trắc nghiệm và 01 bài thi thực hành).

Hình thức tổ chức và kinh phí ôn tập, thi:

   • 1.      Ôn tập, bồi dưỡng 30 tiết và thi (30 người/1 lớp): 1.050.000đ/1 người.
   • 2.Ôn tập, bồi dưỡng 10 tiết và thi: 800.000đ/1 người.
   • 3.      Thi cấp chứng chỉ (không ôn tập): 600.000đ/1 người.
   • (Học sinh, sinh viên của Trường ĐHSP Hà Nội được miễn giảm 5% kinh phí)

            Thí sinh đạt kết quả sẽ được cấp Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

     Hồ sơ bao gồm:

   1. Phiếu đăng ký theo mẫu của trường Đại học Sư phạm Hà Nội

   2. Chứng minh nhân dân photo công chứng

   3. 01 ảnh 4x6 (ảnh chụp không quá 06 tháng)

    Thời gian ôn tập và thi (DỰ KIẾN)

   1. Thứ 6 (27/04/2018): từ 17h30 đến 21h00

   2. Thứ 7 & chủ nhật (28,29/04/2018): 8h00 đến 17h00

   3. Thứ 2 (30/04/2018): từ 17h30 đến 21h00

     4. Thứ 3 (01/05/2018): thi cấp chứng chỉ 17h30

Mọi chi tiết xin liên hệ:

            Văn phòng tuyển sinh, Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng thường xuyên, Trường ĐHSP Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

            - Buổi sáng: 8h00 – 12h00

            - Buổi chiều: 13h30 – 17h00

            Điện thoại: 04.66730055; 0975514801 (Cô Hạnh); 0963672332 (Thầy Dũng)

            Website: http://dtbdtx.hnue.edu.vn

 * Đăng ký trực tuyến theo địa chỉ sau: http://dtbdtx.hnue.edu.vn/dang-ky

Học viên đăng ký trực tuyến phải hoàn thành hồ sơ trước ngày học 01 ngày

 

Tuyển sinh các lớp bồi dưỡng và thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT (theo thông tư 03) (14/1/2018)

            - Căn cứ Thông tư số 03/2014TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (CNTT),

            - Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin;

            - Căn cứ Công văn số 4240/BGDĐT-GDTX ngày 29/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời Trường ĐHSP Hà Nội về việc tổ chức đào tạo, thi cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin;

Trường ĐHSP Hà Nội thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng và thi cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin (theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản) như sau:

Đối tượng tuyển sinh: Học sinh, sinh viên, giáo viên các cấp bậc học, cán bộ viên chức, công chức và các đối tượng khác có nhu cầu (hồ sơ theo mẫu của Trường).

Địa điểm bồi dưỡng, ôn tập: Tại Trường ĐHSP Hà Nội.

Thời gian học: Các buổi tối và các ngày cuối tuần.

Hình thức thi: Bao gồm 02 bài thi trên máy tính (01 bài thi trắc nghiệm và 01 bài thi thực hành).

(Học sinh, sinh viên của Trường ĐHSP Hà Nội được miễn giảm 5% kinh phí)

            Thí sinh đạt kết quả sẽ được cấp Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Văn phòng tuyển sinh, Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng thường xuyên, Trường ĐHSP Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

            - Buổi sáng: 8h00 – 12h00

            - Buổi chiều: 13h30 – 17h00

            Điện thoại: 04.66730055; 0975514801 (Cô Hạnh); 0963672332 (Thầy Dũng)

            Website: http://dtbdtx.hnue.edu.vn

 

Hoặc: Thầy Phạm Công Thành, Khoa CNTT (0904 031 397 / 0904 347 378)

 

Phiếu đăng ký theo mẫu của trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 • 01 ảnh 3x4 (ảnh chụp không quá 06 tháng)
 • Chưng minh nhân dân photo công chứng
 1. Thứ 6 (19/01/2018): từ 17h30 đến 21h00
 2. Thứ 7 & chủ nhật (20,21/01/2018): từ 8h00 đến 17h00
 3. Thứ 2 (22/01/2018) từ 17h30 đến 21h00
 4. Thứ 3 (23/01/2018): thi cấp chứng chỉ từ 17h30
 1. Ôn tập, bồi dưỡng 30 tiết và thi (30 người/1 lớp): 1.400.000đ/1 người.
 2. Thi cấp chứng chỉ (không ôn tập): 800.000đ/1 người
 3. danh sach cac don vi du dieu kien to chuc thi va cap chung chi ung dung cntt

Tuyển sinh Thạc sĩ đợt 1, tháng 3 năm 2018

Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học sư phạm Hà Nội tuyển sinh 03 mã ngành cao học (đợt thi tháng 3/2018):

(1) Khoa học máy tính 

(2) Hệ thống thông tin

(3) Lý luận và phương pháp dạy học Tin học 

Thông tin chi tiết xin xem tại địa chỉ:

http://hnue.edu.vn/Tintuc-Sukien/Trangtintonghop/tabid/260/news/5312/THONGBAOTUYENSINHTRINHDOTHACSIKHOA282018-2020.aspx

Hoặc liên hệ trực tiếp để biết thêm thông tin:

(1) Trợ lý Sau đại học: TS.Lê Thị Tú Kiên (kienltt@hnue,edu,vn)

(2) Trưởng Khoa CNTT: PGS.TS Trần Đăng Hưng (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Tuyển sinh trình độ thạc sĩ, đợt 1 năm 2017

Căn cứ vào quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ hiện hành, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ, kỳ thi đợt 1, dự kiến thi ngày 28,29/03/2015, như sau:

Xem tiếp...

Tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2017

Căn cứ vào Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ hiện hành, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ, kỳ thi đợt 2, dự kiến thi ngày 22,23/8/2015, như sau:

Xem tiếp...

Liên hệ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐHSPHN. 

Tầng 2, nhà C, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

 • Hot line: (84)  904   031   397
Bạn đang ở: Home Đào tạo Thông tin tuyển sinh