Đỗ Trung Kiên

Giảng viên

Bộ môn Khoa học máy tính
Khoa Công nghệ thông tin (FIT)
Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội (HNUE)

Quá trình đào tạo

 • Tốt nghiệp Đại học và Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ thông tin tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 • Tốt nghiệp Tiến sĩ Công nghệ thông tin trường Đại học Montreal, Canada.

Hướng nghiên cứu

 • Tối ưu hóa, đồ thị
 • Các thuật toán chính xác và gần đúng
 • Tính toán song song

Các công trình nghiên cứu đã công bố

 • Tạp chí/kỷ yếu hội nghị quốc tế

  1. Optimizing ROADM Configuration in WDM Networks, International Telecommunications Network Strategy and Planning Symposium, 2014
  2. Resilient Distributed Design of Very Large Multi-Domain Optical Network, International Telecommunications Network Strategy and Planning Symposium, 2014
  3. Distributed Design and Provisioning of Survivable Multi-Domain Optical Networks, International Conference on Optical Network Design and Modeling, 2103
  4. p-Cycle Based Protection Mechanisms in Optical Multi-Domain Networks, International Conference on Communications and Electronics, 2012
  5. A Distributed p-Cycle Scheme for Protection in Multi-Domain Optical Networks, IEEE Global Communication Conference, 2012
  6. Robust FIPP p-cycles against dual link failures, Telecommunications Systems, 2012
 • Tạp chí/kỷ yếu hội nghị quốc gia

  1. Thuật toán song song giải bài toán xác định Clique cực đại trên đồ thị, Kỷ yếu hội thảo quốc gia “Một số vấn đề về công nghệ thông tin”, 2010
 • Sách/Giáo trình

  1. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, 2011, NXB ĐHSP HN
  2. Giải thuật và đánh giá độ phức tạp, 2007, NXB ĐHSP HN

Liên hệ

Địa chỉ: Phòng bộ môn Khoa học máy tính
Tầng 2, nhà C, Đại học Sư Phạm Hà Nội
136, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 04-3754-7100
Email: kiendt@hnue.edu.vn

Last updated 01/09/2015