ThS. Phạm Thị Lan

lanpt
Họ và tên Phạm Thị Lan
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên bộ môn KHMT
Địa chỉ Phòng bộ môn Khoa học máy tính
Thông tin liên lạc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: +84983847942

Các môn giảng dạy
 1. Chương trình dịch
 2. Ngôn ngữ hình thức
 3. Toán rời rạc
Hướng nghiên cứu

Một số hướng nghiên cứu chính

 1. Thuật toán nâng cao
 2. Khai phá tri thức
 3. Lý thuyết mờ
Các công trình công bố

Tạp chí / kỷ yếu hội nghị quốc gia

 1. Đồng tác giả: "Ứng dụng Đại số gia tử trong tóm tắt dữ liệu bằng ngôn ngữ", Tạp chí khoa học trường ĐHSPHN, 2015.
 2. Đồng tác giả: Extracting an Optimal Set of Linguistic Summaries using Genetic Algorithm Combined with Greedy Strategy, Journal of Research and Development on Information and Communication Technology Vol 2020 No 2 (2020)
 3. Đồng tác giả: The linguistic summarization and the interpretability, scalability of fuzzy representations of multilevel semantic structures of word-domains, Microprocessors and Microsystems (2021)

(ISI Q3) Volume 81, March 2021, 103641

Sách chuyên ngành

 1. Đồng tác giả: "Giáo trình Tin đại cương" (tập 2, 3), Nhà xuất bản ĐHSPHN, 2015.
 2. Đồng tác giả: Tóm tắt dữ liệu bằng luật ngôn ngữ IF-THEN dựa trên lý thuyết Đại số gia tử, Tạp chí Khoa học ĐHSPHN,  Vol. 63, No. 11A, pp. 11-20 (2018)
 3. Đồng tác giả: Xây dựng tập từ lượng hóa trong câu tóm tắt ngôn ngữ dựa trên đại số gia tử, Tạp chí Khoa học ĐHSPHN,  Vol. 63, No. 11A, pp. 1-10 (2018)

Air Max 90 NS GPX

Liên hệ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐHSPHN. 

Tầng 2, nhà C, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

 • Hot line: (84)  904   031   397
Bạn đang ở: Home Bộ môn - Trung tâm Khoa học máy tính ThS. Phạm Thị Lan