ThS. Nguyễn Thị Hồng

hongnta2
Họ và tên Nguyễn Thị Hồng
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên bộ môn KHMT
Địa chỉ Phòng bộ môn Khoa học máy tính
Thông tin liên lạc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: +84904007565

Các môn giảng dạy
  1. Ngôn ngữ hình thức
  2. Chương trình dịch
  3. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Hướng nghiên cứu

Một số hướng nghiên cứu chính

  1. Data mining: Bài toán phân lớp
Các công trình công bố

Tạp chí / kỷ yếu hội nghị quốc gia

  1. Đồng tác giả: "Add-border-SMOTE: phương pháp mới sinh thêm phần tử nhân tạo cho lớp thiểu số trong phân lớp dữ liệu mất cân bằng", Chuyên san CNTT&TT, tạp chí Khoa học và Công nghệ - học viện Kỹ thuật quân sự, 2014.

Niños

Liên hệ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐHSPHN. 

Tầng 2, nhà C, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

  • Hot line: (84)  904   031   397
Bạn đang ở: Home Bộ môn - Trung tâm Khoa học máy tính ThS. Nguyễn Thị Hồng