Giới thiệu Bộ môn Công nghệ phần mềm

Bộ môn Công nghệ Phần mềm đảm nhiệm chức năng giảng dạy các môn học chuyên ngành thuộc lĩnh vực Công nghệ phần mềm bậc trên đại học, đại học (các hệ chính quy, phi chính quy), thuộc khoa CNTT và nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực về lý thuyết cơ bản, các công cụ và kỹ thuật phát triển của Công nghệ phần mềm.

cnpm2 

Địa chỉ: Phòng Bộ môn Công nghệ phần mềm, giảng đường C, ĐHSPHN, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Bộ môn Công nghệ Phần mềm hiện nay có tổng số 06 cán bộ, đảm nhiệm công tác đào tạo và nghiên cứu tại Bộ môn, trong đó có 01 Phó giáo sư Tiến sĩ, 02 Tiến Sĩ, 01 Thạc sĩ và 02 cán bộ tạo nguồn:

hungtd5PGS.TS Trần Đăng Hưng

Trưởng Khoa

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

trungdt2020TS. Đặng Thành Trung

Phó Trưởng Khoa

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

huyenntt 100TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Trưởng bộ môn

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

hanhnt2ThS. Nguyễn Thị Hạnh

Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(Đang làm NCS tại ĐHCN, ĐHQGHN)

longthCN. Trần Hải Long

Giảng viên tạo nguồn

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

xuyenvtCN. Vũ Thị Xuyến

Giảng viên tạo nguồn

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Liên hệ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐHSPHN. 

Tầng 2, nhà C, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

  • Hot line: (84)  904   031   397
Bạn đang ở: Home Bộ môn - Trung tâm Công nghệ phần mềm Công trình tiêu biểu