Giới thiệu Bộ môn Kỹ thuật máy tính và mạng

Địa chỉ: Phòng Bộ môn Kỹ thuật máy tính và mạng, tầng 2, nhà C, ĐHSPHN.

Hiện nay bộ môn có tổng số 03 cán bộ gồm 01 Tiến sĩ và 02 Thạc sĩ:

locntTS. Nguyễn Thế Lộc

Trưởng Bộ môn

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vũ Thái GiangThS. Vũ Thái Giang

Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

HoantqThS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

chindbCN. Đỗ Ba Chín

Giảng viên tạo nguồn

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Liên hệ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐHSPHN. 

Tầng 2, nhà C, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

  • Hot line: (84)  904   031   397
Bạn đang ở: Home Bộ môn - Trung tâm Mạng và truyền thông Giới thiệu chung