Giới thiệu Tổ hành chính - Kỹ thuật

Tổ hành chính - kỹ thuật đảm nhiệm chức năng phục vụ, hỗ trợ các hoạt động của khoa.

Địa chỉ: Tầng 2, giảng đường C.

Tổ hành chính - kỹ thuật hiện nay có tổng số 04 cán bộ, bao gồm:

Phạm Công ThànhThS. Phạm Công Thành

Quản lý sinh viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

sonndCN. Nguyễn Duy Sơn

Kỹ thuật viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trần Thu HàThS. Trần Thu Hà

Giáo vụ khoa

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đinh Hoàng MinhCN. Đinh Hoàng Minh

Kỹ thuật viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Liên hệ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐHSPHN. 

Tầng 2, nhà C, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

  • Hot line: (84)  904   031   397
Bạn đang ở: Home Bộ môn - Trung tâm Tổ hành chính - Kỹ thuật