VĂN PHÒNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

Tải văn bản chi tiết: Tại đây

BoTTTT dang tuyen-1

BoTTTT dang tuyen-2

BoTTTT dang tuyen-3

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Liên hệ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐHSPHN. 

Tầng 2, nhà C, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

  • Hot line: (84)  904   031   397
Bạn đang ở: Home Tin tức - Thông báo Tuyển dụng VĂN PHÒNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG