Đề tài - Dự án

MỘT SỐ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU GIAI ĐOẠN 2014-2022

Đề tài Khoa học cơ bản

 1. Nghiên cứu các mô hình học sâu (deep learning) và ứng dụng trong khai phá dữ liệu mạng sinh học (biological networks); Đề tài cấp Bộ GD&ĐT; PGS.TS Trần Đăng Hưng làm chủ nhiệm (thực hiện từ 2023).
 2. Nghiên cứu và phát triển mô hình khai phá dữ liệu hiệu quả để dự đoán quan hệ giữa các phân tử RNA không mã hóa (non-coding RNA) và các bệnh di truyền; Đề tài cấp Bộ GD&ĐT, mã số: B2021-SPH-04; TS. Đặng Xuân Thọ làm chủ nhiệm (Đang thực hiện).
 3. Nghiên cứu các phương pháp học đại diện trên đồ thị và ứng dụng trong khai phá dữ liệu y-sinh; Đề tài cấp Bộ GD&ĐT, mã số: B2021-SPH-01; TS. Lê Thị Tú Kiên làm chủ nhiệm (Đang thực hiện).
 4. Nghiên cứu các mô hình khai phá dữ liệu mạng thông tin hỗn tạp và ứng dụng giải một số bài toán phân lớp/dự đoán liên kết trong tin-sinh học; Đề tài cấp Bộ GD&ĐT, mã số: B2020-SPH-11; PGS.TS Trần Đăng Hưng làm chủ nhiệm; Đã nghiệm thu ngày 16/5/2022.
 5. Nghiên cứu và phát triển các phương pháp phân tích dữ liệu lớn trên dữ liệu mạng sinh học hỗn tạp để phát hiện các yếu tố liên quan đến các bệnh di truyền, TS. Đặng Xuân Thọ , Bộ giáo dục , 2017-2019, Đã nghiệm thu.
 6. Nghiên cứu và triển khai giải pháp chống sao chép luận văn cho khoa Công nghệ thông tin và khoa Quản lý giáo dục, TS. Đặng Thành Trung, Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017-2019, Đã nghiệm thu.
 7. Nghiên cứu và xây dựng giải pháp tối ưu cho một số bài toán trong mạng quang đơn/ đa miền , TS. Đỗ Trung Kiên, Bộ giáo dục, 2016-2018, Đã nghiệm thu.
 8. Đánh giá các hệ cơ sở dữ liệu NoSQL và nghiên cứu các phương pháp kết hợp giữa các hệ NoSQL với SQL , TS. Lê Thị Tú Kiên, Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016-2018, Đã nghiệm thu.
 9. Nghiên cứu giải pháp tìm lộ trình tối ưu cho người sử dụng xe buýt tại Hà Nội, TS. Nguyễn Thị Kim Ngân, Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016-2018, Đã nghiệm thu.
 10. Nghiên cứu phát triển phương pháp trích rút tri thức dạng tóm tắt diễn đạt bằng ngôn ngữ từ cơ sở dữ liệu số dựa trên cơ sở phương pháp luận đại số gia tử, ThS. Phạm Thị Lan , Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016-2018, Đã nghiệm thu ngày 15/01/2019.
 11. Cấu trúc của một số lớp đồ thị đặc biệt, PGS.TSKH Vũ Đình Hòa, Nafosted, 2015-2017, Đã nghiệm thu ngày 23/09/2017.
 12. Kiến trúc và dịch vụ IMS trong các mạng thế hệ mới, Ths. Nguyễn Thị Quế, Đại học Sư phạm Hà Nội, 2013-2015, Đã nghiệm thu 23/12/2015.
 13. Các chiến lược song song giải thuật tối ưu hóa đàn kiến giải bài toán cây khung nhỏ nhất có bậc bị chặn, ThS. Bùi Thị Thủy, Đại học Sư phạm Hà Nội, 2013-2015, Đã nghiệm thu ngày 24/12/2015.
 14. Phương pháp mới giải quyết bài toán phân lớp trong dữ liệu y sinh học mất cân bằng , TS. Đặng Xuân Thọ, Đại học Sư phạm Hà Nội, 2013-2015, Đã nghiệm thu ngày 24/12/2015.
 15. Nghiên cứu, phát triển phương pháp tính toán phát hiện gen gây bệnh từ dữ liệu y sinh, PGS.TS Trần Đăng Hưng, Bộ giáo dục, 2012-2014, Đã nghiệm thu ngày 20/01/2015.

Đề tài Khoa học giáo dục

 1. Mục tiêu, chuẩn kết quả, khung nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, đánh giá kết quả học tập trong chương trình giáo dục thuộc lĩnh vực Tin học trong chương trình GDPT mới sau 2015, PGS.TS Hồ Cẩm Hà, Bộ giáo dục, 2015-2017, Đã nghiệm thu ngày 20/09/2017.
 2. Nâng cao năng lực ứng dụng CNTT cho giáo sinh ĐHSPHN, hướng đến giai đoạn đổi mới GDPT sau 2015, PGS.TS Hồ Cẩm Hà, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014-2016,Đã nghiệm thu 16/05/2016.
 3. Phần mềm quản lý đào tạo hệ vừa làm vừa học, từ xa và bồi dưỡng cấp chứng chỉ, chứng nhận, PGS.TS Trần Đăng Hưng,Trường Đại học Sư phạm Hà Nội,2015-2017, Đã nghiệm thu năm 2017.

Liên hệ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐHSPHN. 

Tầng 2, nhà C, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

 • Hot line: (84)  904   031   397
Bạn đang ở: Home Nghiên cứu khoa học Đề tài, dự án