BIỂU MẪU DÀNH CHO SINH VIÊN

BIỂU MẪU VỀ KHÓA LUẬN VÀ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN

 1. Mẫu nhận xét của giảng viên hướng dẫn và giảng viên phản biện: Tại đây
 2. Mẫu quy định về trình bày khóa luận tốt nghiệp: Tại đây
 3. Mẫu quy trình bảo vệ khóa luận tốt nghiệp: Tại đây

BIỂU MẪU VỀ ĐÀO TẠO CHO SINH VIÊN

 1. Mẫu đơn xác nhận sinh viên: Tại đây
 2. Mẫu đơn xin bảo lưu: Tại đây
 3. Mẫu đơn hủy học phần: Tại đây
 4. Mẫu đơn hủy chương trình đào tạo thứ 2 (Văn bằng kép): Tại đây
 5. Mẫu đơn xác nhận chuyển điểm ngoại ngữ: Tại đây
 6. Quy đổi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ: Tại đây
 7. Đơn xin phúc khảo: Tại đây

 

Khoa CNTT

 

Liên hệ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐHSPHN. 

Tầng 2, nhà C, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

 • Hot line: (84)  904   031   397
Bạn đang ở: Home Đào tạo Biểu mẫu dành cho sinh viên