THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH KHÓA 41 NĂM 2021

Khoa Công Nghệ Thông Tin - ĐHSPHN Tuyển NCS 2020

Căn cứ vào quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành, trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo kế hoạch tổ chức tuyển sinh nghiên cứu sinh (NCS) khoá 41 (năm 2021) như sau:

- Đợt 1: Thời gian xét tuyển từ ngày 03 tháng 5 đến ngày 10 tháng 5 năm 2021.
- Đợt 2: Thời gian xét tuyển từ ngày 23 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021.
- Đợt 3: Thời gian xét tuyển từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021.
- Đợt 4: Thời gian xét tuyển từ ngày 23 tháng 12 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021.

poster_tuyen_sinh_17-22.jpg

 

I. CÁC CHUYÊN NGÀNH TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH:

 • LL&PPDH bộ môn Tin học (Mã số CN: 9140111)
 • Khoa học máy tính (Mã số CN: 9480101)

(*) Chỉ tiêu dự kiến mỗi chuyên ngành từ 2 đến 3 NCS.
II. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN:

1. Điều kiện về văn bằng:

Người dự tuyển cần thoả mãn một trong các điều kiện về văn bằng sau:

a. Có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành hoặc chuyên ngành gần, chuyên ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển.

Chú ý:

* Đối với người dự tuyển có bằng tốt nghiệp thạc sĩ theo chương trình định hướng nghiên cứu có thể tiếp tục tham gia chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.

* Đối với người dự tuyển có bằng tốt nghiệp thạc sĩ theo chương trình định hướng ứng dụng, trước khi nộp hồ sơ tham gia xét tuyển đào tạo tiến sĩ phải học bổ sung kiến thức cơ sở ngành và phương pháp nghiên cứu của chuyên ngành đào tạo thạc sĩ tương ứng theo chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu (để biết thêm chi tiết thí sinh có thể liên hệ với phòng Sau đại học – Trường ĐHSP Hà Nội).

b. Có bằng thạc sĩ chuyên ngành khác và có bằng tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc ngành phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển.

c. Có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên, đúng ngành hoặc ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển.

Chú ý:

Văn bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cần phải có văn bản công nhận về trình độ đào tạo và đủ điều kiện được tiếp tục học Sau đại học tại các cơ sở đào tạo trong nước của Cục quản lý chất lượng giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) gửi kèm theo khi nộp hồ sơ xét tuyển.

2. Điều kiện về bài báo:

Các thí sinh phải đáp ứng một trong hai điều kiện sau:

a. Là tác giả của ít nhất 01 bài báo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước hoặc nước ngoài có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ.

b. Là tác giả của ít nhất 01 báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành trong nước hoặc quốc tế có phản biện (có chỉ số ISBN) trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ.

3. Đề cương nghiên cứu:

Đề cương dự định nghiên cứu cần phản ánh trí tuệ, những điểm mạnh và tích cực của người viết, trình bày bằng văn phong trong sáng, rõ ràng, qua đó cung cấp một hình ảnh rõ nét về thí sinh, với những thông tin mới mẻ (không lặp lại những thông tin có thể thấy trong hồ sơ như kết quả học tập, nghiên cứu...). Đề cương dài tối thiểu 5 trang khổ A4, đóng bìa mềm, trên bìa ghi rõ Họ tên, tên đề tài, chuyên ngành, mã số và cán bộ hướng dẫn (nếu có). Đề cương nghiên cứu gồm những nội dung chính sau đây:

a. Trình bày rõ ràng đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu, lý do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, mục tiêu và mong muốn đạt được;

b. Lý do lựa chọn trường ĐHSPHN làm cơ sở đào tạo;

c. Kế hoạch thực hiện trong từng thời kỳ của thời gian đào tạo;

d. Những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu;

e. Dự kiến việc làm sau khi tốt nghiệp;

f. Đề xuất người hướng dẫn.

4. Thư giới thiệu:

Thí sinh phải có tối thiểu 02 thư giới thiệu của các nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc tiến sĩ cùng chuyên ngành, hoặc một thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành và một thư giới thiệu của thủ trưởng cơ quan công tác của thí sinh. Những người giới thiệu này cần có ít nhất 06 tháng cùng công tác hoặc hoạt động chuyên môn với thí sinh. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của người dự tuyển, cụ thể:

a. Phẩm chất đạo đức, đặc biệt đạo đức nghề nghiệp;

b. Năng lực hoạt động chuyên môn;

c. Phương pháp làm việc;

d. Khả năng nghiên cứu;

đ. Khả năng làm việc theo nhóm;

e. Điểm mạnh và yếu của người dự tuyển;

g. Triển vọng phát triển về chuyên môn;

h. Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu sinh.

5. Điều kiện về ngoại ngữ:

Người dự tuyển phải đáp ứng một trong các yêu cầu về ngoại ngữ như sau:

a. Đối với người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ là công dân Việt Nam:

Người dự tuyển là công dân Việt Nam cần phải đáp ứng một trong các điều kiện sau:

- Văn bằng

+ Bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác (tiếng Pháp, Nga, Đức, Nhật, Trung);

+ Bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài (tiếng Anh, Pháp, Nga, Đức, Nhật, Trung) do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;

- Chứng chỉ ngoại ngữ

Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) hoặc các chứng chỉ trong bảng tham chiếu (*) các chứng chỉ ngoại ngữ dưới đây tính từ ngày cấp (lần thứ nhất) đến ngày nộp hồ sơ.

Chú ý:

Người dự tuyển đáp ứng quy định tại mục 2.1.1 khi ngôn ngữ sử dụng trong thời gian học tập không phải là tiếng Anh; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài không phải là tiếng Anh; hoặc đáp ứng quy định tại mục 2.1.2 khi có các chứng chỉ tiếng nước ngoài khác tiếng Anh ở trình độ tương đương (xem Bảng tham chiếu (*)) do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày nộp hồ sơ thì phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn (có thể diễn đạt những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn cho người khác hiểu bằng tiếng Anh và hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh).

b. Đối với người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ là công dân nước ngoài:

Người dự tuyển là công dân nước ngoài cần phải đáp ứng một trong các điều kiện sau:

- Chứng chỉ tiếng Việt

Có chứng chỉ trình độ tiếng Việt tối thiểu từ bậc 4 trở lên theo khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài

- Chứng chỉ ngoại ngữ

Có một trong các chứng chỉ tiếng nước ngoài là ngôn ngữ thứ hai ở trình độ tương đương theo bảng tham chiếu (*) các chứng chỉ ngoại ngữ dưới đây tính từ ngày cấp (lần thứ nhất) đến ngày nộp hồ sơ.

thamchieunn

- Văn bằng

Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo bằng ngôn ngữ thứ hai hoặc ngành, chuyên ngành đào tạo là ngôn ngữ nước ngoài của một trong các thứ tiếng sau: tiếng Việt, Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung, Nhật.

6. Điều kiện thâm niên công tác:

Thí sinh dự tuyển vào chương trình đào tạo tiến sĩ cần có ít nhất 2 năm làm việc chuyên môn trong lĩnh vực đăng ký dự tuyển (kể từ khi tốt nghiệp đại học, tính từ ngày hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp đến ngày đăng ký xét tuyển) trừ trường hợp đối với những thí sinh mới tốt nghiệp đại học có bằng xếp loại giỏi.

III. THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

 • Với hình thức và thời gian đào tạo đối với người có bằng thạc sĩ: Chính quy tập trung 3 năm (36 tháng)
 • Với hình thức và thời gian đào tạo đối với người chưa có bằng thạc sĩ: Chính quy tập trung 4 năm (48 tháng)

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN GỒM

1. Phiếu đăng kí dự tuyển (theo mẫu) ghi đầy đủ các mục có trong phiếu (BẰNG MỰC XANH).

2. Bản sao có công chứng: bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học; bằng thạc sĩ và bảng điểm cao học.

3. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh (4x6) và được xác nhận của thủ trưởng cơ quan hoặc chính quyền địa phương nơi thí sinh cư trú.

4. Công văn giới thiệu đi dự tuyển NCS của thủ trưởng cơ quan quản lý đối với những người đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị nhà nước và ngoài nhà nước.

5. Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để học tập của một bệnh viện đa khoa.

6. Bản sao có công chứng các quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động dài hạn chờ tuyển dụng để chứng nhận thời gian thâm niên công tác.

7. Hai thư giới thiệu (3 bản)

8. Một bộ danh mục cùng bản sao chụp các bài báo khoa học hoặc báo cáo (theo như điều II mục 2 của thông báo tuyển sinh) đã công bố gồm trang bìa tạp chí, trang mục lục và các trang toàn bài, thí sinh chuẩn bị thêm 05 bộ nộp cho Tiểu ban xét tuyển khi bảo vệ đề cương nghiên cứu tại hội đồng.

9. Một bản đề cương nghiên cứu và thí sinh chuẩn bị thêm 05 bản nộp cho Tiểu ban xét tuyển khi bảo vệ đề cương nghiên cứu.

10. Bản sao có công chứng về văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ.

11. Ba phong bì, ghi rõ người gửi: Phòng SĐH Trường ĐHSP Hà Nội và địa chỉ cần gửi đến cho thí sinh (bao gồm cả số điện thoại di động của thí sinh).

Hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng 105-toà nhà Hành chính- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Khi nộp hồ sơ, thí sinh phải xuất trình các loại giấy tờ bản chính để Trường kiểm tra đối chiếu với bản sao. Sau khi hồ sơ được chấp nhận, nhà Trường sẽ gửi giấy báo xét tuyển cho thí sinh.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội chỉ nhận hồ sơ đã đầy đủ các mục theo quy định. Hồ sơ đã nộp, Nhà trường sẽ không trả lại.

V. KINH PHÍ ĐÀO TẠO VÀ HỌC PHÍ

 • 1. Các cán bộ thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp nhà nước được cấp kinh phí đào tạo; các đối tượng khác phải nộp kinh phí đào tạo theo qui định của nhà nước.
 • 2. Tất cả các nghiên cứu sinh đều phải nộp học phí hàng năm theo qui định hiện hành của Chính phủ.

VI. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Các cơ quan có cán bộ cử đi dự tuyển nghiên cứu sinh cần tạo các điều kiện thuận lợi nhất về thời gian, hỗ trợ kinh phí để thí sinh đạt được kết quả cao nhất.

2. Các thí sinh tự sắp xếp nơi ở trong thời gian xét tuyển.

3. Thời hạn nhận hồ sơ:

Đợt 1: Ngày 06 tháng 04 đến 10 tháng 04 

Đợt 2: Ngày 01 tháng 06 đến 06 tháng 06 

Đợt 3: Ngày 31 tháng 08 đến 07 tháng 09 

Đợt 4: Ngày 30 tháng 11 đến 04 tháng 12 

Chú ý: Nhà trường không nhận hồ sơ qua đường bưu điện vào tất cả các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (không kể ngày lễ và thứ 7, chủ nhật).

4. Lệ phí xét duyệt hồ sơ: 100.000 đồng/1 bộ hồ sơ.

Địa chỉ liên hệ: Phòng Sau đại học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Số 136 Xuân Thuỷ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Điện thoại: 0243.7547198, số máy lẻ: 406.

Chú ý: Các thí sinh có thể tải Phiếu đăng kí và Thông báo tuyển sinh trên Website: http://sdh.hnue.edu.vn hoặc http://www.hnue.edu.vn ./.

* Chi tiết Thông báo tuyển sinh có thể tải TẠI ĐÂY

* Phiếu đăng kí xét tuyển NCS - 2020 có thể tải TẠI ĐÂY

Thông báo về thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020

Khoa Công Nghệ Thông Tin - ĐHSPHN Tuyển Sinh 2020

Khoa Công Nghệ Thông Tin – Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội tuyển sinh 2020

Mã trường: SPH; Địa chỉ: Giảng đường C, số 136 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0904-031-297 (Thầy Thành); 0965-611-811 (Thầy Trung); Website: www.fit.hnue.edu.vn

1. Vùng tuyển sinh : Tuyển sinh trong cả nước.

2. Phương thức tuyển sinh:

2.1. Phương thức xét tuyển 1 : Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 để xét tuyển (Tên ngành học, mã ngành, chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển xem cụ thể ở mục 3).

- Điều kiện xét tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có hạnh kiểm tất cả các học kỳ ở bậc THPT đạt loại khá trở lên.

- Thời gian đăng ký xét tuyển và công bố kết quả xét tuyển: Theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Hình thức đăng ký xét tuyển:  Theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Nguyên tắc xét tuyển: Xét tuyển theo từng ngành.

- Tiêu chí xét tuyển: Xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu dựa theo tổng điểm thi 3 môn (bao gồm cả môn thi chính nhân hệ số 2 (nếu có) của tổ hợp đăng ký xét tuyển và điểm ưu tiên (nếu có)). Nếu xét tuyển theo phương thức 2 hoặc phương thức 3 còn thừa chỉ tiêu thì sẽ chuyển chỉ tiêu sang phương thức 1 hoặc phương thức 4 tùy theo ngành đào tạo.

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào:

 •  Đối ngành Sư Phạm Tin Học: Theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 •  Đối với ngành Công Nghệ Thông Tin: Tổng điểm xét tuyển theo tổ hợp đạt từ 15.0 điểm trở lên (đã cộng điểm ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực nếu có)

2.2. Phương thức xét tuyển 2:  (gọi tắt là đối tượng XTT2)

- Điều kiện đăng ký xét tuyển : Thí sinh đã tốt nghiệp THPT năm 2020 có hạnh kiểm tất cả các học kỳ đạt loại Tốt và học lực giỏi cả 3 năm ở bậc THPT, thỏa mãn một trong các điều kiện qui định dưới đây:

 • a.1. Thí sinh là học sinh đội tuyển cấp tỉnh (thành phố) hoặc của trường THPT chuyên trực thuộc các trường đại học tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.
 • a.2. Thí sinh là học sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh (thành phố) ở bậc THPT
 • a.3. Thí sinh là học sinh trường THPT chuyên hoặc các trường THPT trực thuộc trường ĐHSP Hà Nội, trường ĐHSP TP Hồ Chí Minh.
 • a.4. Thí sinh có các chứng chỉ Tiếng Anh Quốc tế đạt từ 6.0 đối với IELTS hoặc 61  đối với TOEFL iBT hoặc 600 đối với TOEIC trở lên. Chứng chỉ Tiếng Pháp DELF từ B1 trở lên hoặc TCF≥300, chứng chỉ Tin học Quốc tế MOS≥950. (Thời hạn 2 năm tính đến ngày 20/07/2020).

- Nguyên tắc xét tuyển : Xét tuyển lần lượt theo thứ tự ưu tiên từ đối tượng mục a.1, nếu còn chỉ tiêu sẽ xét tiếp lần lượt đến các đối tượng mục a.2, a.3, a.4 cho đến hết chỉ tiêu. Đối với thí sinh thuộc đối tượng từ mục a.2 đến a.4 xét tổng điểm trung bình chung cả năm (viết tắt là TĐTBCCN) lớp 10, 11, 12 của môn học hoặc tổ hợp môn học THPT theo qui định của mỗi ngành ghi tại mục 3 (đã cộng điểm ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực nếu có).

2.3.  Phương thức xét tuyển 3: Xét học bạ THPT (gọi tắt là đối tượng XTT3).

- Điều kiện đăng ký xét tuyển : (Qui định cụ thể các ngành xem mục 3)

 • Đối ngành Sư Phạm Tin Học: Thí sinh là học sinh tốt nghiệp THPT năm 2020 có hạnh kiểm tất cả các học kỳ ở bậc THPT đạt loại tốt và 3 năm học lực giỏi.
 • Đối ngành Công Nghệ Thông Tin: Thí sinh là học sinh tốt nghiệp THPT năm 2020 có hạnh kiểm tất cả các học kỳ và học lực 3 năm ở bậc THPT đạt từ khá trở lên.
 • Ưu tiên cộng điểm xét tuyển đối với các thí sinh có bài luận đạt kết quả tốt.

Nguyên tắc xét tuyển:

 • Xét TĐTBCCN lớp 10, 11, 12 của môn học hoặc tổ hợp các môn học theo qui định của mỗi ngành (đã cộng điểm ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực nếu có). Trước hết xét các thí sinh thuộc đối tượng XTT2 theo nguyên tắc xét tuyển của mục 2.2, sau đó xét đến các thí sinh đối tượng XTT3.
 • Ưu tiên cộng điểm hoặc xét tuyển thẳng nếu thí sinh có viết bài luận đạt kết quả tốt.

3. Chỉ tiêu và tổ hợp các môn xét tuyển

3.1 Ngành Sư Phạm Tin Học ( Xét tuyển theo phương thức xét tuyển 1 và 3):

Ngành học : SP Tin học

Tổng chỉ tiêu: 220

Tổ hợp, mã ngành, chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020:

 • Toán, Vật lý, Hoá học (A00) (7140210A): 110
 • Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) (7140210B): 50

Chỉ tiêu XTT3: 60

Tham gia đội tuyển các môn: Tin học,  Toán, Vật lý, Hóa học hoặc Tiếng Anh

Môn/tổ hợp XTT3: TĐTBCCN lớp 10,11,12 (Toán, Vật lý, Hóa học) 

Ưu tiên xét chứng chỉ Quốc tế, ưu tiên xét tuyển nếu có bài luận:

 • CC tiếng Anh, CC Tin học QT MOS≥950
 • Bài luận tốt được cộng điểm ưu tiên.

3.2 Ngành Công Nghệ Thông Tin ( Xét tuyển theo phương thức xét tuyển 1 và 3):

Ngành học : Công Nghệ Thông Tin

Tổng chỉ tiêu:  170

Tổ hợp, mã ngành, chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020:

 • Toán, Vật lý, Hoá học (A00) (7480201A): 90
 • Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) (7480201B): 30

Chỉ tiêu XTT3:  50

Tham gia đội tuyển các môn:  Tin học,  Toán, Vật lý, Hóa học hoặc Tiếng Anh

Môn/tổ hợp XTT3:  TĐTBCCN lớp 10,11,12 (Toán, Vật lý, Hóa học) ≥ 20.0

Ưu tiên xét chứng chỉ Quốc tế, ưu tiên xét tuyển nếu có bài luận:

 • CC tiếng Anh, CC Tin học QT MOS≥950
 • Bài luận tốt được cộng điểm ưu tiên.

- Chú ý:

 • Ngành Sư Phạm Tin Học không tuyển những thí sinh bị dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp.
 • Các thí sinh trúng tuyển ngành SP Tin học sau khi nhập học có thể đăng ký để nhà trường xét tuyển vào học các ngành SP Tin học (dạy Tin bằng tiếng Anh).
 • Khi đăng ký xét tuyển thí sinh cần ghi rõ trong hồ sơ Tên ngành đào tạo, tổ hợp xét tuyển và mã ngành tương ứng với tổ hợp xét tuyển.
 • Ví dụ:  Thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành SP Tin học (dạy Tin bằng tiếng Anh), tổ hợp Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)
 • Cần ghi rõ : Tên ngành:         SP Tin học (dạy Tin bằng tiếng Anh) ; Mã ngành: 7140210B

                      Tổ hợp xét tuyển:         Toán, Vật lý, Tiếng Anh ;  Mã tổ hợp: A01

 • Sinh viên học ngành Công Nghệ Thông Tin phải đóng học phí.

4. Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đối tượng XTT2, XTT3

4.1  Quy định về hồ sơ đăng ký xét tuyển:

4.2. Hình thức đăng ký xét tuyển:

+ Hồ sơ gửi về địa chỉ: P 203-Phòng Đào Tạo, Nhà Hành chính Hiệu Bộ, Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội-136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, TP Hà Nội

+ Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu quy định của trường – mẫu số 1 (xét theo ĐXT1) mẫu số 2 (xét theo ĐXT2) hoặc mẫu số 3 (đối tượng XTT3))

+ Bản sao công chứng học bạ THPT.

+ Bản sao công chứng giấy chứng nhận đạt giải học sinh giỏi tỉnh/thành phố (nếu có).

+ Bản sao công chứng chứng chỉ ngoại ngữ hoặc Tin học: đối với các ngành xét tuyển sử dụng chứng chỉ Quốc tế

+ Chú ý: Thí sinh chỉ được đăng ký xét tuyển thẳng vào 1 ngành.

- Lệ phí: chuyển tiền vào tài khoản của trường với thông tin sau:

 • Tên chủ tài khoản: Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội
 • Số tài khoản: 21510000437126 Tại Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Cầu Giấy.
 • Nội dung nộp tiền: LP_XTT_TS2020 - "Họ và tên thí sinh" - "Số CMND của thí sinh" 

Lưu ý: Sau khi nộp lệ phí, thí sinh phải giữ lại biên lai nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền để Nhà trường đối chiếu khi cần thiết. 

4.3. Thời gian nộp hồ sơ và công bố kết quả xét tuyển thẳng:

 • Nộp hồ sơ từ ngày 20/7/2020 đến hết ngày 07/8/2020 (trong giờ hành chính, trừ ngày thứ 7, Chủ nhật và ngày lễ)
 • Công bố kết quả: ngày 14/08/2020.(Công bố trên website hnue.edu.vn)

4.4. Nộp các giấy tờ xác nhận thí sinh sẽ học tại trường  từ ngày 14/9/2020 đến hết ngày 18/9/2020. Sau thời gian này nếu thí sinh không nộp đủ các giấy tờ theo quy định, Nhà trường coi như thí sinh không có nguyện vọng học tại trường và sẽ xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển.

 • Lệ phí xét tuyển thẳng : 30.000đ/01 hồ sơ.

 

Thông tin tuyển sinh ngành Sư Phạm Tin Học 2020

Chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh ngành Sư Phạm Tin Học - Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2020 

 

Thông tin tuyển sinh ngành Công Nghệ Thông Tin 2020

Chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh ngành Công Nghệ Thông Tin - Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2020

 

mocthoigiantuyensinh2020 

Mốc thời gian quan trọng

 

ptxt2 2020

 Phương thức xét tuyển 2

 

ptxt3 2020

Phương thức xét tuyển 3

 

106245474 3074829765966940 6950529008382314342 o

 

 dkduthi

 

 dkduthi2

dkduthi3

dkduthi4

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ khóa 30-Đợt 2 (2020-2022)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ KHÓA 30 (2020 - 2022) - ĐỢT 2

Căn cứ vào Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (ĐHSP Hà Nội) thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ, kỳ thi đợt 2, ngày 03, 04/10/2020, như sau:
I. ĐIỀU KIỆN DỰ THI

1. Về văn bằng

Người dự thi cần thoả mãn một trong các điều kiện sau đây:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành đăng kí dự thi.

b) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành đăng ký dự thi, đã hoàn thành chương trình học bổ sung kiến thức do Trường ĐHSP Hà Nội quy định (Xem tại website: http://sdh.hnue.edu.vn/van-ban/thac-si).

2. Về thâm niên công tác và đối tượng dự thi chuyên ngành Quản lí giáo dục

a) Người dự thi có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản lý giáo dục, Tâm lí học, Tâm lí học giáo dục, Giáo dục học được thi ngay.

b) Người dự thi có bằng tốt nghiệp đại học không thuộc mục 2.a phải có ít nhất hai năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực này, tại một trong các vị trí công tác sau: Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng các trường từ mầm non trở lên; Trưởng khoa, phó Trưởng khoa, tổ trưởng, tổ phó các tổ chuyên môn trong các cơ sở giáo dục và đào tạo (trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trường phổ thông, tiểu học, trung tâm dạy nghề, giáo dục thường xuyên…); lãnh đạo và chuyên viên làm công tác quản lý giáo dục của tổ chức chính trị, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, Sở GD và ĐT, Phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng/ ban đào tạo, giáo vụ của các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp hoặc cán bộ nguồn được quy hoạch ở các vị trí nói trên.

3. Chính sách ưu tiên

3.1. Đối tượng ưu tiên:

a) Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

b) Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

c) Con liệt sĩ;

d) Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động;

e) Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.

f) Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.

3.2. Mức ưu tiên:

Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng vào kết quả thi mười điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) và cộng một điểm (thang điểm 10) cho môn cơ bản.

II. THỜI GIAN, HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

1.Thời gian: 02 năm (24 tháng).

2. Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung.

III. CHỈ TIÊU ĐÀO TẠO

Chỉ tiêu đào tạo từng chuyên ngành (Xem phụ lục 1 kèm theo).

IV. MÔN THI TUYỂN

1. Người dự tuyển, thi 3 môn (thi viết):

- Môn ngoại ngữ (theo dạng thức trắc nghiệm): thời gian thi 120 phút.

- Môn cơ bản: thời gian thi 180 phút.

- Môn cơ sở: thời gian thi 180 phút.

Danh mục các môn thi tuyển cho từng chuyên ngành (Xem phụ lục 2 kèm theo).

(Chương trình các môn thi tuyển xem tại website: http://sdh.hnue.edu.vn/van-ban/thac-si).

2. Các trường hợp được miễn thi môn ngoại ngữ: Thực hiện theo Quyết định số 9081/QĐ-ĐHSPHN, ngày 26/8/2019 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội (Xem tại website: http://sdh.hnue.edu.vn/van-ban/thac-si).

V. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI GỒM:

1. Đơn xin dự thi (theo mẫu).

2. Bản sao có công chứng: bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học.

3. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của thủ trưởng cơ quan hoặc chính quyền địa phương nơi thí sinh cư trú (đối với người chưa có việc làm).

4. Công văn cử đi dự thi của thủ trưởng cơ quan quản lý đối với những người đang làm việc tại các cơ quan hành chính sự nghiệp nhà nước.

5. Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để học tập của một bệnh viện đa khoa.

6. Bản sao có công chứng các quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động để chứng nhận thời gian công tác.

7. Giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có).

8. 4 ảnh 4x6, mặt sau ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, chuyên ngành đăng ký dự thi.

9. 02 phong bì có dán tem (định mức tem từ 4.000 đồng trở lên/phong bì) và ghi rõ địa chỉ cần gửi đến cho thí sinh.

VI. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Hồ sơ phát hành tại phòng 105, Nhà Hành chính Hiệu bộ từ: 10/7/2020 đến 21/8/2020.

2. Thí sinh có nhu cầu ôn tập hoặc thuộc diện phải học bổ sung kiến thức (Xem tại website: http://sdh.hnue.edu.vn/van-ban/thac-si), đăng ký và nộp lệ phí tại trường từ ngày 3/8/2020; kinh phí ôn tập: 3.000.000 đ/3 môn (Kinh phí đã nộp không trả lại).

- Thí sinh ghi thẻ ôn tập và đăng ký học bổ sung kiến thức tại phòng 105 – nhà Hành chính Hiệu bộ; đóng kinh phí tại: P.304.

- Thời gian bắt đầu học bổ sung kiến thức: 21/8/2020.

- Thời gian bắt đầu ôn tập tạo nguồn: 8/9/2020.

3. Thời gian nộp hồ sơ: trong giờ hành chính các ngày làm việc (không làm việc thứ 7, CN) từ 10/8/2020 đến hết ngày 21/8/2020 tại phòng 105 - nhà Hành chính Hiệu bộ.

4. Mức thu phí:

- Hồ sơ, xử lí hồ sơ đăng kí dự thi: 100.000 đ/thí sinh/hồ sơ.

- Dự thi cao học: 360.000 đ/thí sinh.

(Trường chỉ nhận hồ sơ đã đầy đủ các mục theo quy định. Hồ sơ đã nộp không trả lại).

Địa chỉ liên hệ: Phòng Sau đại học, Trường ĐHSP Hà Nội, Số 136 đường Xuân Thuỷ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội; Điện thoại: 024.6296.2496 (Gọi trong giờ hành chính);

VII. DANH MỤC CÁC MÔN THI TUYỂN CAO HỌC NĂM 2020 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

1. Khoa Học Máy TÍnh

 • 222Môn thi cơ bản: Tin học cơ bản
 • Môn thi cơ sở: Toán rời rạc
 • Ngoại ngữ: Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Trung) theo dạng thức trắc nghiệm

2. Hệ Thống Thông Tin

 • Môn thi cơ bản: Tin học cơ bản
 • Môn thi cơ sở: Toán rời rạc
 • Ngoại ngữ: Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Trung) theo dạng thức trắc nghiệm

3. Lý luận và PPDH bộ môn Tin học

 • Môn thi cơ bản: Tin học cơ bản
 • Môn thi cơ sở: Phương pháp giảng dạy Tin học
 • Ngoại ngữ: Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Trung) theo dạng thức trắc nghiệm

 

Các văn bản, biểu mẫu kèm theo và nội dung ôn tập vui lòng tải và xem tại các link dưới đây:

103537177 3020209778095606 531202649279725568 o

101969835 3020209774762273 7522787452858205070 o

102603364 3020209791428938 8530350528222154871 o

102666393 3020209984762252 4156964748863925074 o

102727462 3020209941428923 7172463108227458796 o

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2, tháng 8/2019.

 

Căn cứ vào Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ hiện hành của Trường ĐHSP Hà Nội; Khoa Công nghệ thông tin thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ, Kỳ thi đợt 2, ngày 24, 25 tháng 8, năm 2019 như sau:

 

I. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO, CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

- Khoa học máy tính: 25 chỉ tiêu

- Hệ thống thông tin: 25 chỉ tiêu

- Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Tin học:  25 chỉ tiêu

II. THỜI GIAN, HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

- Thời gian: 02 năm (24 tháng).

- Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung (có thể học vào cuối tuần).

III. MÔN THI TUYỂN

1. Người dự tuyển, thi 3 môn (thi viết):

- Môn ngoại ngữ (theo dạng thức trắc nghiệm): thời gian thi 120 phút.

- Môn cơ bản: thời gian thi 180 phút  (Cả 3 chuyên ngành thi môn: Tin cơ bản bao gồm CTDL&GT và CSDL)  

- Môn cơ sở: thời gian thi 180 phút (Chuyên ngành KHMT, HTTT thi môn Toán rời rạc; LL&PPDH thi môn Phương pháp dạy học Tin học).

2. Các trường hợp được miễn thi môn ngoại ngữ: Thực hiện theo Quyết định số 2760b/QĐ-ĐHSPHN, ngày 18/5/2017 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội, về việc Quy định trình độ ngoại ngữ đầu vào và đầu ra đào tạo Sau đại học (xem mục Đào tạo thạc sĩ/Văn bản – Quy định, trên website của Trường ĐHSP Hà Nội).

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI GỒM:

1. Đơn xin dự thi (theo mẫu).

2. Bản sao có công chứng: bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học.

3. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của thủ trưởng cơ quan hoặc chính quyền địa phương nơi thí sinh cư trú (đối với người chưa có việc làm).

4. Công văn cử đi dự thi của thủ trưởng cơ quan quản lý đối với những người đang làm việc tại các cơ quan hành chính sự nghiệp nhà nước.

5. Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để học tập của một bệnh viện đa khoa.

6. Bản sao có công chứng các quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động để chứng nhận thời gian công tác.

7. Giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có).

8. 4 ảnh 4x6, mặt sau ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, chuyên ngành đăng ký dự thi.

9.  Ba phong bì có dán tem (định mức tem từ 3000 đồng trở lên/phong bì) và ghi rõ địa chỉ cần gửi đến cho thí sinh.

V. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1Hồ sơ bán tại phòng 105, Nhà Hành chính Hiệu bộ từ 27/05/2019đến 05/07/2019, lệ phí: 50.000đ/hồ sơ.

2. Thí sinh có nhu cầu ôn tập tạo nguồn hoặc thuộc diện phải học bổ sung kiến thức, đăng ký và nộp lệ phí tại Trường từ ngày 27/05/2019, kinh phí ôn tập: 3.000.000 đ/3 môn (Kinh phí đã nộp không trả lại). Bắt đầu ôn tập từ 08/07/2019. Thí sinh ghi thẻ ôn tập và đăng ký học bổ sung kiến thức tại phòng 105 - nhà Hành Chính Hiệu bộ.

3. Thời gian nộp hồ sơ: trong giờ hành chính các ngày làm việc (không làm việc thứ 7, CN) từ 17/06/2019 đến hết ngày 05/07/2019 tại phòng 105, nhà Hành chính Hiệu bộ.

4. Mức thu phí:

- Đăng kí dự thi: 60.000 đ/thí sinh/hồ sơ

- Dự thi cao học: 360.000 đ/thí sinh/3 môn dự thi

(Trường chỉ nhận hồ sơ đã đầy đủ các mục theo quy định. Hồ sơ đã nộp không trả lại).

Địa chỉ liên hệPhòng Sau đại học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Số 136 đường Xuân Thuỷ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội ; Điện thoại:  024.6296.2496 (Gọi trong giờ hành chính).

VI. ĐIỀU KIỆN DỰ THI

1. Về văn bằng

Người dự thi cần thoả mãn một trong các điều kiện sau đây:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành đăng kí dự thi.

b) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành đăng ký dự thi, đã hoàn thành chương trình học bổ sung kiến thức do Trường ĐHSP Hà Nội quy định (Xem quy định về việc bổ sung kiến thức trong mục: Đào tạo thạc sĩ/Văn bản - Quy định, trên website của Trường ĐHSP Hà Nội).

2. Chính sách ưu tiên

2.1. Đối tượng ưu tiên:

a) Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

b) Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

c) Con liệt sĩ;                                                                   

d) Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động;

e) Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.

f) Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.

2.2. Mức ưu tiên:

Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng vào kết quả thi mười điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) và cộng một điểm (thang điểm 10) cho môn cơ bản.

Liên hệ trực tiếp Khoa Công nghệ thông tin để biết thêm thông tin:

(1) Trợ lý Sau đại học

      TS.Lê Thị Tú Kiên (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .vn)

(2) Trưởng Khoa CNTT

      PGS.TS Trần Đăng Hưng (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

------------------------------


 

Black Friday 19

Thông tin tuyển sinh Đại học chính quy năm 2019

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY  NĂM 2019

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

 Hotline: 0904-031-397(thầy Thành);  093-231-4974 (cô Lê)

 

Off White X Max 180-90

Xem tiếp...

Liên hệ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐHSPHN. 

Tầng 2, nhà C, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

 • Hot line: (84)  904   031   397
Bạn đang ở: Home Đào tạo Thông tin tuyển sinh