Mô hình đào tạo

Hiện nay, khoa Công nghệ thông tin - trường Đại học Sư phạm Hà Nội đào tạo trình độ đại học theo ba chương trình: Chương trình Cử nhân Sư phạm Tin học, Chương trình Cử nhân Sư phạm Tin học dạy bằng tiếng Anh và Chương trình Cử nhân Công nghệ thông tin. Trình độ Thạc sĩ được đào tạo theo hai chương trình: Thạc sĩ Khoa học và Thạc sĩ ứng dụng.

Air Max

Từ năm 2009 trở về trước tào đạo theo hình thức niên chế. Từ năm 2009 đến nay đào tạo theo hình thức Tín chỉ với mô hình như mô tả ở Hình 1.

mohinhdaotao 1

CẤU TRÚC CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Chương trình Cử nhân Sư phạm Tin học

Chương trình Cử nhân Sư phạm Tin học được thiết kế cho thời gian 4 năm, được thay đổi vào năm 2014 nhằm đáp ứng các yêu cầu và đòi hỏi ngày càng cao của đời sống xã hội, đặc biệt là đáp ứng cho những đổi mới căn bản toàn diện của Giáo dục phổ thông sau năm 2015. Sinh viên được cung cấp nền tảng tri thức và kỹ năng nghề nghiệp vững vàng, chuyên sâu. Sinh viên khi tốt nghiệp có khả năng giảng dạy, làm công tác chuyên môn Tin học tại các cơ sở đào tạo, có khả năng thích ứng, thực hiện nhiều công việc khác nhau có đòi hỏi chung về tri thức và kỹ năng Công nghệ thông tin.

Chương trình Cử nhân Sư phạm Tin học dạy bằng tiếng Anh

Chương trình Cử nhân Sư phạm Tin học dạy bằng tiếng Anh được thiết kế cho thời gian 4 năm, được xây dựng và thực hiện từ năm học 2014-2015. Chương trình được xây dựng dựa trên chương trình Cử nhân Sư phạm Tin học. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể giảng dạy Tin học ở các trường Đại học, Cao đẳng và phổ thông bằng tiếng Việt và tiếng Anh, hoặc làm việc ở các Viện nghiên cứu và công tác chuyên môn Tin học.

Chương trình Cử nhân Công nghệ thông tin

Chương trình Cử nhân Công nghệ thông tin được thiết kế cho thời gian 4 năm. Chương trình được xây dựng trên cơ sở kế thừa các chương trình đạo tạo của các nước tiên tiến trên thế giới, đảm bảo tính hiện đại, tính hiệu quả, tính hệ thống và tính phát triển. Trên cơ sở đó, sinh viên được trang bị nền tảng tri thức và kỹ năng nghề nghiệp vững vàng. Sinh viên khi tốt nghiệp có khả năng thích ứng, thực hiện nhiều công việc khác nhau có đòi hỏi chung về tri thức và kỹ năng Công nghệ thông tin.

mohinhdaotao 2

Liên hệ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐHSPHN. 

Tầng 2, nhà C, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

  • Hot line: (84)  904   031   397
Bạn đang ở: Home Đào tạo Mô hình đào tạo