Thông báo

TỌA ĐÀM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM NĂM 2020 TỌA ĐÀM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM NĂM 2020 Thứ hai, 16-11-2020 Sáng hôm nay đã diễn ra 2 buổi toạ đàm ở 113C, HT nhà B dành cho 2 nhóm đối tượng là SP và CNTT....

Liên hệ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐHSPHN. 

Tầng 2, nhà C, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

  • Hot line: (84)  904   031   397
Bạn đang ở: Home