Tuyển sinh

FIT - HNUE

Tuyển sinh: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2023


THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2023 - KHÓA 33 (2023-2025)
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2023, cụ thể như sau:
I. Thông báo tuyển sinh: chi tiết xem tại đây

II. Các nội dung chính trong thông báo tuyển sinh

1. Hình thức tuyển sinh và thời gian tuyển sinh: 02 phương thức xét tuyển

1.1. Phương thức xét tuyển 1:

- Dành cho các đối tượng tốt nghiệp hệ chính quy trong vòng 24 tháng trở lại (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ) và đạt hạng giỏi trở lên hoặc đạt hạng khá trở lên nhưng đạt các tiêu chí ưu tiên khác như trong thông báo tuyển sinh.

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại cổng: http://tsonline.hnue.edu.vn

- Thời gian: từ ngày 15/2/2023 đến hết ngày 24/3/2023

Thời gian thông báo kết quả: dự kiến 20/4/2023

1.2. Phương thức xét tuyển 2:

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại cổng: http://tsonline.hnue.edu.vn

- Thời gian: từ ngày 15/2/2023 đến hết ngày 24/3/2023

- Thời gian thông báo kết quả: dự kiến 31/5/2023

- Thời gian học bổ sung kiến thức (nếu thuộc diện phải học bổ sung): từ 1/4/2023 đến 12/5/2023. Xem Chương trình học bổ sung kiến thức (phụ lục 2)xem tại đây.

- Thời gian thi ngoại ngữ (Anh, Pháp, Trung đối với những thí sinh chưa đạt yêu cầu về ngoại ngữ đầu vào bậc 3/6): dự kiến 13/5/2023.

III. Các thông tin khác

- Hướng dẫn nộp lệ phí sẽ gửi về email của người dự tuyển sau khi hồ sơ đăng kí nộp hợp lệ.Thí sinh lưu ý không tự chuyển tiền khi chưa nhận được email hoặc hướng dẫn của Trường. Để đủ điều kiện xét tuyển, thí sinh phải hoàn thành tất cả các khoản lệ phí chậm nhất đến hết ngày 24/3/2023.

- Nhập học: dự kiến 26/10/2023

- Điện thoại: 024.6296.2496 (Liên hệ trong giờ hành chính)

Nhóm Zalo hỗ trợ thí sinh: tham gia tại đây

- Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của Hội đồng Giáo sư Nhà nước xem tại đây.