Tuyển dụng

FIT - HNUE

Tuyển dụng: 1. Công ty LQA - Công ty chuyên về dịch vụ testing cho khách hàng Âu-Mỹ-Nhật: Cần tuyển trên 20 bạn tester làm dự án về Banking, 2 vị trí Automation & Manual Test Website: www.career.lotus-qa.com


THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CNTT THÁNG 6 NĂM 2021

1. Công ty LQA - Công ty chuyên về dịch vụ testing cho khách hàng Âu-Mỹ-Nhật:

2. Công ty Cổ phần Phần mềm D2T:

  • Thực tập sinh Tester - 05 người
  • Tester 6 - 12 tháng kinh nghiệm - 05 người
  • Xem thêm file mô tả (JD): Tại đây!

3. Công ty Toshiba tuyển dụng nhiều vị trí:

  • Tester
  • Frontend Developer
  • Software Developer
  • Potential Bridge Software Engineer
  • Xem thêm file mô tả (JD): Tại đây!

4. FPT Software IVS (Independent Verification Services)

Là Đơn vị kiểm thử độc lập thuộc FSoft với 7 trung tâm trực thuộc phụ trách các domain kiểm thử và nhóm khách hàng khác nhau trong lĩnh vực testing. Mục tiêu của IVS trong năm 2021 là chuyển mình mạnh mẽ, vươn lên trở thành đơn vị hàng đầu về doanh số và quy mô tại Việt Nam trong mảng kiểm thử phần mềm. Do vậy công tác tuyển dụng nhân lực trong năm nay là một trong những nhiệm vụ đặt lên hàng đầu Đơn vị.

Dưới đây là một số thông tin về nhu cầu tuyển dụng của IVS tại Hà Nội:

uyen

Khoa Công nghệ thông tin