Tuyển dụng

FIT - HNUE


Bài viết liên quan

THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH - TRUNG TÂM CNTT TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI NĂM 2022
Thực hiện công tác Chuyển đổi số của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trung tâm Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo tuyển thực tập sinh ngành Sư phạm tin học, Công nghệ thông tin như sau:
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CNTT THÁNG 6 NĂM 2021
1. Công ty LQA - Công ty chuyên về dịch vụ testing cho khách hàng Âu-Mỹ-Nhật: Cần tuyển trên 20 bạn tester làm dự án về Banking, 2 vị trí Automation & Manual Test Website: www.career.lotus-qa.com