Tuyển sinh

FIT - HNUE

Tuyển sinh: Căn cứ Biên bản họp xét điểm chuẩn của Hội đồng tuyển sinh năm 2023 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội xác định điểm chuẩn xét tuyển đại học năm 2023: Phương thức xét tuyển sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT. Và dưới đây là điểm chuẩn của 2 ngành trực thuộc Khoa Công nghệ thông tin


Điểm chuẩn xét tuyển phương thức 1 - Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023

 

Khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Sư phạm Hà Nội xin trân trọng thông báo tới các thí sinh điểm chuẩn xét tuyển đại học năm 2023 bằng phương thức xét tuyển sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia vào các ngành trực thuộc Khoa Công nghệ thông tin. Cụ thể như sau:

  1. Sư phạm Tin học
    • A00: 24.2 (TTNV <= 3)
    • A01: 23.66 (TTNV <= 3)
  2. Công nghệ thông tin
    • A00: 23.7 (TTNV <= 4)
    • A01: 23.56 (TTNV <= 4)